to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
MATLAB® Compiler
picture
Tvorba samostatně spustitelných aplikací z programů vytvořených v MATLABu
MATLAB Compiler umožňuje sdílet programy vytvořené v MATLABu v podobě samostatně spustitelných aplikací. Také je možné vytvářet doplňky pro Microsoft Excel® a zahrnout je do vytvářených tabulek.
Aplikace vytvořené pomocí MATLAB Compileru nevyžadují ke svému chodu MATLAB, ale používají runtime engine MATLAB Runtime. Ten umožňuje volnou distribuci vytvořené aplikace uživatelům, kteří MATLAB nepoužívají. MATLAB Runtime může být poskytován společně s vytvořenou aplikací nebo si jej uživatelé stáhnou z internetu během instalace vytvořené aplikace.
Instalační soubory knihoven MATLAB Runtime pro všechny podporované platformy jsou ke stažení na webu MathWorks.
Rozšíření MATLAB Compileru nabízí MATLAB Compiler SDK. S tímto nástrojem lze konvertovat aplikace a algoritmy vytvořené v MATLABu do dalších typů softwarových komponent, jako jsou sdílené knihovny, Java třídy nebo .NET komponenty. MATLAB Compiler SDK také umožňuje vytváření aplikací pro nástroj MATLAB Production Server.
Více informací o podpoře funkcí a nadstaveb programu MATLAB pro vytváření samostatně spustitelných aplikací najdete na webu MathWorks.
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019