to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Curve Fitting Toolbox
picture
Prokládání dat křivkami a plochami s využitím regrese, interpolace a vyhlazování
Curve Fitting Toolbox poskytuje grafické nástroje a funkce příkazové řádky určené k prokládání křivek a ploch daty. Toolbox umožňuje předzpracování a analýzu dat, porovnávání vybraných modelů či vyloučení nevhodných datových bodů. K regresní analýze je možné využít knihovnu lineárních a nelineárních modelů nebo specifikovat vaše vlastní rovnice. Toolbox také podporuje neparametrické techniky modelování, jako jsou spline, interpolace a vyhlazování.
Po nalezení vhodného proložení je možné aplikovat řadu metod pro dodatečné zpracování, jako je vykreslování, interpolace a extrapolace, odhad intervalu spolehlivosti nebo výpočet integrálů a derivací.
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019