to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
MATLAB Grader
picture
Automatické hodnocení MATLAB kódu ve výukovém prostředí
MATLAB Grader je webová služba a výukový nástroj určený instruktorům a studentům. Slouží k vytváření, sdílení a řešení interaktivních testů založených na prostředí MATLAB. Součástí služby je automatické vyhodnocení výsledků nebo získání statistik o řešení daného problému. Instruktoři mají dále v rámci služby k dispozici knihovnu ukázkových kurzů a testů.
MATLAB Grader je možné integrovat do LMS (Learning Management System) prostředí (vyžaduje Campus-Wide licenci).
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce: