to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Optimization Toolbox
picture
Řešení standardních i rozsáhlých optimalizačních úloh
Optimization Toolbox rozšiřuje výpočetní prostředí MATLAB o nástroje a široce používané algoritmy pro standardní a rozsáhlé optimalizační úlohy. Tyto algoritmy řeší podmíněné a nepodmíněné spojité a diskrétní problémy. Toolbox obsahuje funkce pro lineární programování, kvadratické programování, nelineární optimalizaci, nelineární metodu nejmenších čtverců, řešení soustav nelineárních rovnic, vícekriteriální optimalizaci a smíšeně celočíselné lineární programování (mixed-integer linear programming - MILP).
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019