to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Polyspace Bug Finder
picture
Identifikace softwarových chyb pomocí statické analýzy
Polyspace Bug Finder identifikuje run-time chyby, problémy s tokem dat a další vady ve zdrojovém kódu v jazyce C a C++ určeném pro embedded aplikace. Nástroj využívá metod statické analýzy, pracuje tedy bez nutnosti spuštění programu nebo tvorby testovacích příkladů. Lze ověřovat ručně psaný kód, automaticky generovaný kód nebo jejich kombinaci. Chyby lze hledat a opravovat již v ranných fázích vývojového cyklu ještě před kompilací a testováním.
Polyspace Bug Finder umožňuje kontrolovat soulad zdrojového kódu se standardy pro vývoj softwaru, jako je MISRA C®, MISRA C++ nebo JSF++. Ve výsledném repotu jsou popsány nelezené chyby, porušení pravidel pro tvorbu kódu a metriky charakterizující kvalitu kódu, jako je cyklomatická složitost programu. Polyspace Bug Finder může být použit ve spojení s nástrojem Eclipse™ IDE a integrován do stávajících buildovacích systémů.
V případě automaticky generovaného kódu mohou být výsledky analýzy nástroji Polyspace® sledovány zpět do modelů v prostředí Simulink a bloků dSPACE® TargetLink®.
Podpora průmyslových standardů je k dispozici prostřednictvím nástrojů IEC Certification Kit (pro IEC 61508 a ISO 26262) a DO Qualification Kit (pro DO-178).
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
Technical articles, white papers and ebooks
WWW semináře CZ/SK
User Stories and News
Nejbližší plánované akce:
10.10.2023, od 13:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
11.10.2023, od 17:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích