to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
RoadRunner
picture
Návrh 3D scén pro simulaci autonomního řízení vozidel
RoadRunner je interaktivní editor, který slouží k návrhu 3D scén pro simulaci a testování systémů autonomního řízení vozidel. Scény lze lokalizovat vytvořením dopravního značení specifického pro konkrétní region. Do scén je možné vkládat dopravní značky, světelnou signalizaci a svodidla, ale například i poškození vozovky, stejně jako zeleň, budovy a další 3D objekty. RoadRunner poskytuje nástroje pro nastavení a konfiguraci časování světelné signalizace či zadání trajektorie vozidel na křižovatkách.
RoadRunner podporuje vizualizaci point-cloudů z lidaru, leteckých snímků nebo dat GIS. Silniční sítě je možné importovat a exportovat ve formátu OpenDRIVE®. 3D scény vytvořené v nástroji RoadRunner lze exportovat ve formátech FBX®, glTF ™, OpenFlight, OpenSceneGraph, OBJ a USD. Exportované scény je možné použít v simulátorech autonomního řízení vozidel a herních enginech, jako je CARLA, Vires VTD, NVIDIA DRIVE Sim®, LGSVL, Baidu Apollo®, Unity® a Unreal® Engine.
Knihovna RoadRunner Asset Library obsahuje velké množství realistických 3D modelů, čímž výrazně urychluje tvorbou vlastní 3D scény.
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce: