to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Simscape
picture
Modelování a simulace fyzikálních systémů
Simscape rozšiřuje Simulink o nástroje pro modelování a simulace tzv. „multi-domain“ fyzikálních systémů sestávajících z mechanických, elektrických, hydraulických a dalších komponent. Simscape poskytuje základní stavební prvky v těchto fyzikálních oblastí a zavádí do simulačních schémat reálné fyzikální veličiny, jako jsou síly, momenty, napětí, proudy, tlaky, průtoky atd. Podobně jako při montáži reálného systému, vzniká model v Simscape grafickým propojením bloků, které přímo odpovídají fyzickým prvkům reálného systému (fyzikální modelování). Bloky se spojují do sítě, ve které spojení mezi elementy odpovídají přenosům energie v systému. Tento přístup umožňuje systémy modelovat přímo popisem jejich fyzické struktury a odbourává se potřeba manuálního odvozování příslušných matematických vztahů mezi sledovanými veličinami - ty si odvodí Simscape sám.
Simscape obsahuje knihovny základních prvků z oblasti mechanické (translační a rotační), elektrické, hydraulické, pneumatické, magnetické, tepelné, termo-hydraulické a z oblasti dvoufázových tekutin. Základní prvky umožňují vytvářet další uživatelské bloky a schémata komplexnějších komponent systému. Využití Simscape je široké, uplatnění najde v automobilovém průmyslu, letectví, obraně, návrhu průmyslových a stavebních strojů a podobně.
Simscape obsahuje i vlastní jazyk, Simscape language, založený na jazyku MATLABu. Lze jej využít k tvorbě uživatelských komponent, rozšiřujících knihovny prvků v dané fyzikální doméně, nebo k tvorbě nových uživatelsky definovaných fyzikálních domén.
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
Technical articles, white papers and ebooks
WWW semináře CZ/SK
User Stories and News
Nejbližší plánované akce:
10.10.2023, od 13:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
11.10.2023, od 17:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích