to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Simulink Compiler
picture
Sdílení simulací ve formě samostatných aplikací, webových aplikací a FMU modulů pro externí kosimulace
Simulink Compiler umožňuje sdílet simulace v prostředí Simulink ve formě samostatně spustitelných aplikací. K vytvoření aplikace je zapotřebí simulační model a ovládací program. Simulační model, vytvořený v prostředí Simulink, obsahuje vlastní funkčnost, tj. model soustavy či simulovaný algoritmus. Ovládací program, vytvořený v prostředí MATLAB, slouží k nastavení modelu, spuštění simulace a analýze výsledků. Samostatně spustitelné aplikace mohou využívat grafiku MATLABu a uživatelská rozhraní navržená v nástroji MATLAB App Designer.
Za účelem kosimulace Simulink modelů s externími simulačními nástroji, je možné vytvořit z modelu samostatnou funkční jednotku FMU (Functional Mockup Unit), která splňuje standard rozhraní FMI (Functional Mockup Interface).
Z modelu lze vytvořit též webovou aplikaci a hostovat ji na serveru s využitím produktu MATLAB Web App Server. Umožní se tím přístup k simulaci z webového prohlížeče. Simulinkové simulace mohou být zabaleny i do formátu softwarových komponent určených pro integraci s jinými programovacími jazyky (ve spolupráci s nadstavbou MATLAB Compiler SDK). Rozsáhlé nasazení do podnikových systémů je podporováno prostřednictvím produktu MATLAB Production Server.
K vygenerování zdrojového kódu v jazyce C a C ++ z modelů v prostředí Simulink lze využít nadstavbu Simulink Coder.
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
Technical articles, white papers and ebooks
WWW semináře CZ/SK
User Stories and News
Nejbližší plánované akce:
7.12.2021, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB ve výuce přírodních věd
8.12.2021, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB ve výuce přírodních věd
18.1.2022, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB Grader - nástroj pro podporu výuky a testování studentů
19.1.2022, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB Grader - nástroj pro podporu výuky a testování studentů
22.2.2022, od 13:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
23.2.2022, od 17:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
1.3.2022, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB při přípravě publikačních výstupů
2.3.2022, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB při přípravě publikačních výstupů