to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Simulink Coverage
picture
Měření pokrytí modelů a generovaného kódu testy
Simulink Coverage provádí analýzu pokrytí modelů a generovaného kódu testy, která umožní vyhodnotit úplnost testování. Nástroj využívá standardní metriky (decision, condition, MC/DC) k posouzení efektivity simulačních testů v modelech, software-in-the-loop (SIL) a processor-in-the-loop (PIL) simulacích. Údaje o neúplném pokrytí lze využít ke zjištění nedostatků v testování, stanovení chybějících požadavků nebo nalezení nevyužívané funkčnosti.
Simulink Coverage vytváří interaktivní přehledy, které ukazují, jaká část modelu (včetně C/C++ S-funkcí, funkcí v jazyce MATLAB a kódu generovaného nástrojem Embedded Coder) byla testováním prozkoušena. Výsledky analýzy pokrytí lze zvýraznit přímo v blocích a subsystémech prověřovaného modelu. Pro posouzení úplnosti testování je možné shromažďovat data o pokrytí z více testovacích cyklů.
Podpora průmyslových standardů je k dispozici prostřednictvím nadstaveb IEC Certification Kit a DO Qualification Kit.
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
Technical articles, white papers and ebooks
WWW semináře CZ/SK
User Stories and News
Nejbližší plánované akce:
7.12.2021, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB ve výuce přírodních věd
8.12.2021, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB ve výuce přírodních věd
18.1.2022, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB Grader - nástroj pro podporu výuky a testování studentů
19.1.2022, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB Grader - nástroj pro podporu výuky a testování studentů
22.2.2022, od 13:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
23.2.2022, od 17:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
1.3.2022, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB při přípravě publikačních výstupů
2.3.2022, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB při přípravě publikačních výstupů