to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Simulink Real-Time
picture
Simulace v reálném čase pomocí PC kompatibilního hardware
Simulink Real-Time slouží k návrhu a testování modelů, algoritmů a aplikací běžících v reálném čase. Modely vytvořené v prostředí Simulink je možné nasadit a spustit na cílovém výpočetním hardware (PC kompatibilní HW), který lze propojit s reálnými soustavami a systémy. Nástroj podporuje simulace a testování v reálném čase, včetně prototypování řídicích systémů, prototypování DSP a vision systémů a hardware-in-the-loop (HIL) simulací.
Knihovny nástroje Simulink Real-Time umožňují uživateli přidávat do blokových schémat v Simulinku I/O bloky, generovat kód modulem Simulink Coder a zavádět kód na cílové PC, na kterém běží jádro reálného času produktu Simulink Real-Time.
Při práci s nástrojem Simulink Real-Time využíváme dvou počítačů. První, vývojový počítač, slouží pro samostatný návrh a vývoj algoritmů v prostředí Simulink. Druhý, cílový počítač, je přímo spojený s reálným světem a je na něm spuštěno jádro reálného času. Cílový počítač tedy v reálném čase vykonává algoritmus navržený na vývojovém počítači. Vývojový a cílový počítač spolu mohou průběžně komunikovat (pomocí síťového spojení). Uživatelé tak mají k dispozici přístup ke spuštěné aplikaci, kterou mohou interaktivně ovládat. K ovládání aplikace, ladění parametrů a vizualizaci dat lze využít grafický nástroj Simulink Real-Time Explorer.
Aplikaci běžící v reálném čase je možné provozovat také v režimu samostatné aplikace určené pro trvalé nasazení na cílovém počítači.