to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Simulink Requirements
picture
Tvorba a správa požadavků a jejich trasování do modelů, generovaného kódu a testovacích případů
Simulink Requirements umožňuje vytvářet, analyzovat a spravovat požadavky v rámci Simulinku. Textové požadavky s vlastními atributy lze propojit s částmi modelů, generovaným kódem a testy. Požadavky lze importovat z externích zdrojů a při jejich změně obdržet automatické upozornění. Požadavky lze zobrazit společně s návrhem, vytvářet vazby jednoduchým přetahováním myší nebo se navigovat mezi požadavky, návrhy, generovaným kódem a testy. Dojde-li ke změně souvisejících požadavků, návrhů nebo testů, Simulink Requirements tento stav indikuje.
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
Technical articles, white papers and ebooks
WWW semináře CZ/SK
User Stories and News
Nejbližší plánované akce:
10.10.2023, od 13:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
11.10.2023, od 17:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích