to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Simulink Requirements
picture
Tvorba a správa požadavků a jejich trasování do modelů, generovaného kódu a testovacích případů
Simulink Requirements umožňuje vytvářet, analyzovat a spravovat požadavky v rámci Simulinku. Textové požadavky s vlastními atributy lze propojit s částmi modelů, generovaným kódem a testy. Požadavky lze importovat z externích zdrojů a při jejich změně obdržet automatické upozornění. Požadavky lze zobrazit společně s návrhem, vytvářet vazby jednoduchým přetahováním myší nebo se navigovat mezi požadavky, návrhy, generovaným kódem a testy. Dojde-li ke změně souvisejících požadavků, návrhů nebo testů, Simulink Requirements tento stav indikuje.
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce: