Stateflow®

Modelování a simulace rozhodovací logiky pomocí stavových automatů a vývojových diagramů

Kontaktovat prodejce

Stateflow® poskytuje grafický jazyk zahrnující stavové diagramy, vývojové diagramy, či přechodové a pravdivostní tabulky. Pomocí nástroje Stateflow můžete modelovat události, časově vázané podmínky a reakce algoritmů v MATLABu či modelů v Simulinku na vstupní signály.
Stateflow umožňuje navrhovat a vyvíjet uživatelská rozhraní, plánování úloh (task scheduling), systémy ošetření chyb (fault management), řídící logiku (supervisory control), komunikační protokoly a hybridní systémy.
Se Stateflow lze modelovat kombinatorickou a sekvenční rozhodovací logiku, která může být simulována jako blok uvnitř Simulink modelu nebo spouštěna jako objekt v MATLABu. Animace aktivních stavů a přechodů umožňuje za chodu logiku analyzovat a ladit. V době editace stavového diagramu i při jeho spuštění probíhá automatická kontrola, která zajistí konzistentnost a úplnost návrhu před samotnou implementací aplikace.
play_circle_outline2:06

Seznamte se s Stateflow

Máte dotaz?
Co Vás zajímá?
Vyplňte Váš email.

Nebo napište na info@humusoft.cz

Další informace na WWW stránkách MathWorks