to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Stateflow®
picture
Modelování a simulace rozhodovací logiky pomocí stavových automatů a vývojových diagramů
Stateflow je interaktivní vývojový nástroj určený k programování kombinatorické a sekvenční rozhodovací logiky a modelování systémů řízených událostmi. Stateflow kombinuje grafickou i tabulkovou reprezentaci algoritmů, zahrnující stavové diagramy, vývojové diagramy nebo pravdivostní tabulky, a umožní modelovat reakce systému na příchod události, časově vázané podmínky nebo externí vstupní signály. Algoritmy jsou modelovány v intuitivním grafickém uživatelském rozhraní, jehož předností je také animace aktivních stavů a přechodů v průběhu simulace.
Jedinečnost programu Stateflow je skryta v jeho plné integraci do výpočetního prostředí MATLAB & Simulink. Stateflow diagramy mohou být přímo součástí schémat v Simulinku a reprezentovat zde událostmi řízené chování simulovaného dynamického systému. Simulink/Stateflow tak dokáže simulovat jak dynamiku fyzikální podstaty soustavy (spojité procesy), tak chování logiky řídicího systému, který tuto soustavu ovládá. Uživatelé tak mohou navrhovat a simulovat chování soustav, které se skládají jak ze spojitých, tak z událostmi řízených součástí. Tímto způsobem je možné simulovat a navrhovat regulace pro složité soustavy reálného světa. Typickými úlohami jsou návrhy ABS systémů, řízení spalovacích motorů a automatických spojek v automobilovém průmyslu, návrhy radarových a naváděcích systémů, systémů automatické pilotáže a bezpilotních letounů a dalších zařízení v oblasti leteckého průmyslu. Další aplikační možnosti pro Stateflow nabízí počítačový průmysl, spotřební elektronika a především komunikace.

© HUMUSOFT 1991 - 2019