to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Stateflow®
picture
Modelování a simulace rozhodovací logiky pomocí stavových automatů a vývojových diagramů
Stateflow® poskytuje grafický jazyk zahrnující stavové diagramy, vývojové diagramy, či přechodové a pravdivostní tabulky. Pomocí nástroje Stateflow můžete modelovat události, časově vázané podmínky a reakce algoritmů v MATLABu či modelů v Simulinku na vstupní signály.
Stateflow umožňuje navrhovat a vyvíjet uživatelská rozhraní, plánování úloh (task scheduling), systémy ošetření chyb (fault management), řídící logiku (supervisory control), komunikační protokoly a hybridní systémy.
Se Stateflow lze modelovat kombinatorickou a sekvenční rozhodovací logiku, která může být simulována jako blok uvnitř Simulink modelu nebo spouštěna jako objekt v MATLABu. Animace aktivních stavů a přechodů umožňuje za chodu logiku analyzovat a ladit. V době editace stavového diagramu i při jeho spuštění probíhá automatická kontrola, která zajistí konzistentnost a úplnost návrhu před samotnou implementací aplikace.
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
Technical articles, white papers and ebooks
WWW semináře CZ/SK
User Stories and News
Nejbližší plánované akce:
10.10.2023, od 13:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
11.10.2023, od 17:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích