to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Text Analytics Toolbox
picture
Analýza a modelování textových dat
Text Analytics Toolbox poskytuje algoritmy a vizualizace pro předzpracování, analýzu a modelování textových dat. Vytvořené modely mohou být použity v aplikacích, jako je analýza sentimentu, prediktivní údržba a modelování témat.
Text Analytics Toolbox obsahuje nástroje pro zpracování surového textu z datových zdrojů, jako jsou protokoly ze zařízení, zpravodajské kanály, veřejné průzkumy a sociální média. Text je možné extrahovat z obvyklých typů souborů. Surový text lze předběžně zpracovat, extrahovat jednotlivé slova, převádět text na numerické reprezentace a vytvářet statistické modely.
Pomocí technik strojového učení, jako jsou LSA, LDA a word embeddings, je možné nalézt klastry a extrahovat rysy z rozsáhlých textových datových souborů. Rysy získané pomocí nástroje Text Analytics Toolbox lze kombinovat s rysy z jiných datových zdrojů a vytvářet modely strojového učení, které využívají textových, číselných i jiných typů dat.
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019