to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Trading Toolbox
picture
Přístup k cenám a zadávání pokynů do obchodovacích systémů
Trading Toolbox poskytuje funkce pro přístup k datům, definování typů objednávek a zadávání pokynů na finančních trzích. Toolbox umožňuje integraci proudů kontinuálních a na událostech založených dat do prostředí MATLAB, což umožňuje vývoj obchodovacích strategií a algoritmů, které v reálném čase mohou provádět analýzy a reagovat na situaci na trhu. Můžete vytvářet automatizované obchodní strategie, které s využitím standardních obchodních platforem pracují s různými třídami aktiv a finančních instrumentů na různých finančních trzích.
S použitím Trading Toolboxu se můžete přihlásit k odběru dat z finančních trhů, jako jsou ceny, objemy, realizované obchody, hloubka trhu a metadata finančních nástrojů. Můžete rovněž definovat typy objednávek a instrukce pro směrování a zadávání pokynů. Podporované obchodní platformy: Bloomberg® EMSX, CQG® Integrated Client, Interactive Brokers® TWS, FIX Flyer a Trading Technologies® X_TRADER®.

© HUMUSOFT 1991 - 2019