úvodní stránka    |    Burza práce    |    HUMUSOFT Digest
kontakt    |    sdílet:     |    
HUMUSOFT logo
eng
cz
Simulink Student Challenge

Úvodní stránka > Školení

back button

Školení

Školení práce s programy MATLAB, Simulink, COMSOL Multiphysics, dSPACE, Stateflow, Simulink Coder:
Vypsané termíny školení pro Česko
MATLAB I v přípravě
MATLAB II v přípravě
Simulink I v přípravě
Simulink II v přípravě
Zpracování signálu v MATLABu a Simulinku v přípravě
Simulink Coder + dSPACE v přípravě
Paralelní výpočty v MATLABu v přípravě
COMSOL Multiphysics I (dvoudenní školení) v přípravě
COMSOL Multiphysics II v přípravě
COMSOL Multiphysics CFD v přípravě
COMSOL Multiphysics AC/DC v přípravě
Ceník
  standard cena
Kč / 1 osoba
školní cena
Kč / 1 osoba
1. MATLAB I
 • ovládání a prvky jazyka, operace s vektory a maticemi
 • 2D a 3D grafika,datové typy, logické funkce
 • import a export dat, základy programování (M-soubory)
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
 • tištěnou přednášku
3 600,- 2 900,-
2. MATLAB II
 • definice funkce, handle funkce, typy funkcí v MATLABu
 • nástroje pro ladění programů, Handle Graphics
 • tvorba GUI, příklad použití nástroje Guide
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
 • tištěnou přednášku
4 000,- 3 200,-
3. Simulink I
 • úvod do prostředí Simulink
 • základní postup při modelování dynamických systémů
 • práce s editorem simulačních schémat
 • knihovny bloků, jejich význam, nastavení a využití
 • simulace modelů – spouštění, ovládání simulace, krokování
 • simulační algoritmy – princip, přehled metod, volba vhodné metody
 • tvorba hierarchických modelů – subsystémy
 • tvorba uživatelských bloků – maskování subsystémů, předávání parametrů
 • tvorba uživatelských knihoven
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
 • tištěnou přednášku
3 600,- 2 900,-
4. Simulink II
 • systémy se specifickým chováním – atomické, triggerované, podmíněné
 • modelování variant v rámci modelů
 • vzájemné volání modelů (model referencing)
 • parametrizace volaných modelů
 • zobrazení závislostí modelů a knihoven, export závislých souborů
 • zvýšení výkonnosti simulace – akcelerace, Model Advisor, Profiler
 • nástroje pro ladění modelů v Simulinku, algebraické smyčky
 • ovládání simulace z příkazové řádky, dávkové simulace, callbacky
 • S-funkce v jazyce MATLAB a C – princip tvorby, volání ze Simulinku
 • modelování systémů založených na stavové reprezentaci, nástroj Stateflow
 • propojení nástrojů Stateflow a Simulink
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
 • tištěnou přednášku
4 000,- 3 200,-
  standard cena
Kč / 1 osoba
školní cena
Kč / 1 osoba
5. Zpracování signálu v MATLABu a Simulinku
 • tvorba signálů
 • frekvenční analýza signálu – fft, spektrální analýza (periodogram, welch, ...)
 • návrh digitálních filtrů – grafická rozhraní, funkce
 • objektová reprezentace filtrů, jejich parametry a metody, spojování filtrů
 • návrh pokročilých filtrů - multirate, adaptivní, fixed-point
 • modelování systémů pro zpracování signálu v Simulinku
 • stream-based zpracování signálu v MATLABu
 • probírané nástroje: Signal Processing Toolbox, DSP System Toolbox, Simulink
4 000,- 3 200,-
6. Simulink Coder + dSPACE
 • generování C kódu pomocí Simulink a Embedded Coderu
 • cílové platformy - dSPACE, RT Windows Target, Simulink Real-Time, ...
 • dSPACE RTI - tvorba aplikací v Simulinku
 • ControlDesk - konfigurace systému dSPACE a ovládání aplikací
4 600,- 3 500,-
7. Paralelní výpočty v MATLABu
 • architektura a konfigurace výpočetního clusteru
 • distribuované a dávkové úlohy
 • paralelní cykly
 • datově paralelní úlohy a distribuovaná pole
 • GPU výpočty
4 000,- 3 200,-
  standard cena
Kč / 1 osoba
školní cena
Kč / 1 osoba
8. COMSOL Multiphysics I (dvoudenní školení)
První den
 • úvod do metody konečných prvků
 • seznámení s grafickým uživatelským rozhraním
 • zakladní principy ovládání
 • pracovní postup při vytváření modelu
 • co indikují jednotlivé značky u uzlu
 • tvorba geometrie
 • základy síťování
 • proč a jak definujeme parametry a proměnné
Druhý den
 • základy používání funkcí (globální & lokální)
 • proč používat výběrové množiny
 • geometrické subsequence
 • definice materiálových vlastností
 • práce s výsledky
 • multifyzikální modelování
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
6 400,- 4 900,-
9. COMSOL Multiphysics II
 • nadstavbový modul CAD Import Module - import geometrie z externích CAD systémů
 • možnosti opravy a úpravy importované geometrie
 • představení různých typů sítě v programu COMSOL Multiphysics
 • síťování složitých objektů, kombinace jednotlivých druhů sítí
 • sekvence sítí
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
4 000,- 3 200,-
10. COMSOL Multiphysics CFD
 • proudění v kanálech
 • zahrnutí gravitace do modelu
 • ne-newtonské kapaliny
 • turbulentní proudění
 • proudění v potrubí
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
4 000,- 3 200,-
11. COMSOL Multiphysics AC/DC
 • odpory, kondenzátory a cívky
 • točivé stroje
 • elektrické a magnetické pole
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
4 000,- 3 200,-
Množstevní slevy:  
1 - 2 osoby 0%
3 osoby 10%
5 - 6 osob 20%
7 a více osob 25%
Slevy nabízíme při objednávce pro více účastníků jednotlivých kurzů ze stejného pracoviště
(pro získání slevy prosím objednávejte hromadnou objednávkou - info@humusoft.cz).
Pro výpočet slevy je rozhodný počet účastníků na každém jednotlivém kurzu.
Slevy se neposkytují za návaznost a nevztahují se na privátní školení.
Místo konání:
Délka jednotlivých kurzů:
 • 1 den, od 9:00 do 16:00 hod. (2 dny COMSOL Multiphysics I).
Termíny:
 • Zhruba 1x za dva měsíce, termíny jsou vyhlašovány 3 týdny předem (po dohodě je možné sjednat i jiné termíny).
Počet účastníků:
 • 3 až 10 osob, pro každého účastníka zajištěno samostatné pracoviště.
 • V uvedených cenách je zahrnuto občerstvení a oběd pro každého účastníka školení.
 • Pro kurzy č. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 a 11 jsou v ceně zahrnuty tištěné školicí materiály.
Platební podmínky:
 • faktura (splatnost 14 dní)
  - prosíme pošlete podepsanou firemní objednávku (faxem 284 011 740, poštou, emailem: info@humusoft.cz).
 • proforma faktura - platba předem.
 • platba v hotovosti na místě.

Po dohodě je možné sjednat tématická školení na Vámi požadovaná témata
Školení je možné uspořádat také přímo na Vašem pracovišti. Cena, termín a místo konání bude předmětem dohody.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 21%!
Vypsané termíny školení pro Slovensko
MATLAB I v přípravě
MATLAB II v přípravě
Simulink I v přípravě
Simulink II v přípravě
COMSOL Multiphysics I (dvoudenní školení) v přípravě
COMSOL Multiphysics II v přípravě
COMSOL Multiphysics CFD v přípravě
COMSOL Multiphysics AC/DC v přípravě
Fota učebny v přípravě.
Ceník
  standard cena
EUR / 1 osoba
školní cena
EUR / 1 osoba
1. MATLAB I
 • ovládání a prvky jazyka, operace s vektory a maticemi
 • 2D a 3D grafika,datové typy, logické funkce
 • import a export dat, základy programování (M-soubory)
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
 • tištěnou přednášku
140,- 110,-
2. MATLAB II
 • definice funkce, handle funkce, typy funkcí v MATLABu
 • nástroje pro ladění programů, Handle Graphics
 • tvorba GUI, příklad použití nástroje Guide
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
 • tištěnou přednášku
150,- 120,-
3. Simulink I
 • úvod do prostředí Simulink
 • základní postup při modelování dynamických systémů
 • práce s editorem simulačních schémat
 • knihovny bloků, jejich význam, nastavení a využití
 • simulace modelů – spouštění, ovládání simulace, krokování
 • simulační algoritmy – princip, přehled metod, volba vhodné metody
 • tvorba hierarchických modelů – subsystémy
 • tvorba uživatelských bloků – maskování subsystémů, předávání parametrů
 • tvorba uživatelských knihoven
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
 • tištěnou přednášku
140,- 110,-
4. Simulink II
 • systémy se specifickým chováním – atomické, triggerované, podmíněné
 • modelování variant v rámci modelů
 • vzájemné volání modelů (model referencing)
 • parametrizace volaných modelů
 • zobrazení závislostí modelů a knihoven, export závislých souborů
 • zvýšení výkonnosti simulace – akcelerace, Model Advisor, Profiler
 • nástroje pro ladění modelů v Simulinku, algebraické smyčky
 • ovládání simulace z příkazové řádky, dávkové simulace, callbacky
 • S-funkce v jazyce MATLAB a C – princip tvorby, volání ze Simulinku
 • modelování systémů založených na stavové reprezentaci, nástroj Stateflow
 • propojení nástrojů Stateflow a Simulink
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
 • tištěnou přednášku
150,- 120,-
  standard cena
EUR / 1 osoba
školní cena
EUR / 1 osoba
5. COMSOL Multiphysics I (dvoudenní školení)
První den
 • úvod do metody konečných prvků
 • seznámení s grafickým uživatelským rozhraním
 • zakladní principy ovládání
 • pracovní postup při vytváření modelu
 • co indikují jednotlivé značky u uzlu
 • tvorba geometrie
 • základy síťování
 • proč a jak definujeme parametry a proměnné
Druhý den
 • základy používání funkcí (globální & lokální)
 • proč používat výběrové množiny
 • geometrické subsequence
 • definice materiálových vlastností
 • práce s výsledky
 • multifyzikální modelování
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
240,- 180,-
6. COMSOL Multiphysics II
 • nadstavbový modul CAD Import Module - import geometrie z externích CAD systémů
 • možnosti opravy a úpravy importované geometrie
 • představení různých typů sítě v programu COMSOL Multiphysics
 • síťování složitých objektů, kombinace jednotlivých druhů sítí
 • sekvence sítí
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
150,- 120,-
7. COMSOL Multiphysics CFD
 • proudění v kanálech
 • zahrnutí gravitace do modelu
 • ne-newtonské kapaliny
 • turbulentní proudění
 • proudění v potrubí
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
150,- 120,-
8. COMSOL Multiphysics AC/DC
 • odpory, kondenzátory a cívky
 • točivé stroje
 • elektrické a magnetické pole
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
150,- 120,-
Množstevní slevy:  
1 - 2 osoby 0%
3 osoby 10%
5 - 6 osob 20%
7 a více osob 25%
Slevy nabízíme při objednávce pro více účastníků jednotlivých kurzů ze stejného pracoviště
(pro získání slevy prosím objednávejte hromadnou objednávkou - info@humusoft.cz).
Pro výpočet slevy je rozhodný počet účastníků na každém jednotlivém kurzu.
Slevy se neposkytují za návaznost a nevztahují se na privátní školení.
Místo konání:
Délka jednotlivých kurzů:
 • 1 den, od 9:00 do 16:00 hod. (2 dny COMSOL Multiphysics I).
Termíny:
 • Zhruba 1x za dva měsíce, termíny jsou vyhlašovány 3 týdny předem (po dohodě je možné sjednat i jiné termíny).
Počet účastníků:
 • 3 až 10 osob, pro každého účastníka zajištěno samostatné pracoviště.
 • V uvedených cenách je zahrnuto občerstvení a oběd pro každého účastníka školení.
 • V ceně jsou zahrnuty tištěné školicí materiály.
Platební podmínky:
 • faktura (splatnost 14 dní)
  - prosíme pošlete podepsanou firemní objednávku (Tel.: +421 905 478 990, Fax: +420 284 011 740, Email: info@humusoft.sk).
 • proforma faktura - platba předem.

Po dohodě je možné sjednat tématická školení na Vámi požadovaná témata
Školení je možné uspořádat také přímo na Vašem pracovišti. Cena, termín a místo konání bude předmětem dohody.
Ceny jsou uvedeny v EUR bez DPH!
Nabídka školení našich partnerů
Společnost Sprinx Systems pořádá jednodenní a dvoudenní komerční školení "Výpočty na grafických procesorech".