úvodní stránka    |    Burza práce    |    HUMUSOFT Digest
kontakt    |    sdílet:     |    
HUMUSOFT logo
eng
cz
multi-cpu workstation

Úvodní stránka > Školení

back button

Školení

Školení práce s nástroji MATLAB, Simulink, COMSOL Multiphysics a dSPACE:
Ceník
  standard cena
Kč / 1 osoba
školní cena
Kč / 1 osoba
MATLAB I
Správa dat, výpočetní funkce, tvorba grafů a základy programování
 • úvod do prostředí MATLAB – MATLAB Desktop, help
 • data a proměnné v MATLABu – skalár, vektor, matice
 • operace s proměnnými, logické funkce, volání výpočetních funkcí
 • práce s textovými řetězci
 • import a export dat
 • tvorba skriptů – vytvoření, spuštění, rozdělení do sekcí, degugging
 • tvorba grafů – 2-D grafy, 3-D grafy
 • interaktivní nástroje pro úpravu grafů
 • vykreslení více grafů v jenom okně
 • rastrová grafika v MATLABu – načítání a ukládání obrázků, práce s obrázky
 • reprezentace polynomů v MATLABu a polynomiální regrese
 • řízení toku programu – if, for, while, switch-case
 • úvod do tvorby uživatelských funkcí
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
 • tištěnou přednášku
3 600,-
(4 356,- s DPH)
2 900,-
(3 509,- s DPH)
MATLAB II
Nástroje pro rozsáhlejší aplikace a pokročilá práce s grafikou
 • pokročilé datové typy – cell array, struktura, table, categorical, sparse
 • tvorba uživatelských funkcí v MATLABu – deklarace, argumenty, volání, debugging
 • speciální typy proměnných – globální, perzistentní
 • funkce s proměnným počtem parametrů
 • subfunkce a vnořené funkce
 • function handle, anonymní funkce
 • pokročilé ovládaní grafiky – systém Handle Graphics
 • podrobné nastavení grafických objektů – figure, axes, čára, plocha
 • publikování skriptů a funkcí - publish
 • úvod do tvorby GUI v MATLABu
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
 • tištěnou přednášku
4 000,-
(4 840,- s DPH)
3 200,-
(3 872,- s DPH)
MATLAB III
Zvyšování výpočetního výkonu, tvorba GUI a úvod do OOP
 • analýza výpočetního výkonu – měření doby výpočtu, profiler
 • techniky pro zvýšení výpočetního výkonu – předalokace dat, vektorizace
 • tvorba grafického uživatelského rozhraní (GUI) v nástroji GUIDE
 • správa dat a grafických prvků v rámci GUI
 • programování GUI – uicontrol, uimenu
 • objektový přístup k programovaní v MATLABu (OOP)
 • definice tříd, tvorba objektů
 • proměnné, metody a jejich atributy
 • dědičnost
Získáte také:
 • tištěnou přednášku
4 000,-
(4 840,- s DPH)
3 200,-
(3 872,- s DPH)
Paralelní výpočty v MATLABu
 • architektura a konfigurace výpočetního clusteru
 • distribuované a dávkové úlohy
 • paralelní cykly
 • datově paralelní úlohy a distribuovaná pole
 • GPU výpočty
4 000,-
(4 840,- s DPH)
3 200,-
(3 872,- s DPH)
  standard cena
Kč / 1 osoba
školní cena
Kč / 1 osoba
Simulink I
Modelování dynamických systémů
 • úvod do prostředí Simulink
 • základní postup při modelování dynamických systémů
 • práce s editorem simulačních schémat
 • knihovny bloků, jejich význam, nastavení a využití
 • simulace modelů – spouštění, ovládání simulace, krokování
 • simulační algoritmy – princip, přehled metod, volba vhodné metody
 • tvorba hierarchických modelů – subsystémy
 • tvorba uživatelských bloků – maskování subsystémů, předávání parametrů
 • tvorba uživatelských knihoven
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
 • tištěnou přednášku
3 600,-
(4 356,- s DPH)
2 900,-
(3 509,- s DPH)
Simulink II
Tvorba rozsáhlejších modelů, ladění a simulační výkon, programování
 • systémy se specifickým chováním – atomické, triggerované, podmíněné
 • modelování variant v rámci modelů
 • vzájemné volání modelů (model referencing)
 • parametrizace volaných modelů
 • zobrazení závislostí modelů a knihoven, export závislých souborů
 • zvýšení výkonnosti simulace – akcelerace, Model Advisor, Profiler
 • nástroje pro ladění modelů v Simulinku, algebraické smyčky
 • ovládání simulace z příkazové řádky, dávkové simulace, callbacky
 • s-funkce v jazyce MATLAB a C – princip tvorby, volání ze Simulinku
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
 • tištěnou přednášku
4 000,-
(4 840,- s DPH)
3 200,-
(3 872,- s DPH)
Simulink Coder + dSPACE
 • generování C kódu pomocí Simulink a Embedded Coderu
 • cílové platformy - dSPACE, RT Windows Target, Simulink Real-Time, ...
 • dSPACE RTI - tvorba aplikací v Simulinku
 • ControlDesk - konfigurace systému dSPACE a ovládání aplikací
4 600,-
(5 566,- s DPH)
3 500,-
(4 235,- s DPH)
Zpracování signálu v MATLABu a Simulinku
 • tvorba signálů
 • frekvenční analýza signálu – fft, spektrální analýza (periodogram, welch, ...)
 • návrh digitálních filtrů – grafická rozhraní, funkce
 • objektová reprezentace filtrů, jejich parametry a metody, spojování filtrů
 • návrh pokročilých filtrů - multirate, adaptivní, fixed-point
 • modelování systémů pro zpracování signálu v Simulinku
 • stream-based zpracování signálu v MATLABu
 • probírané nástroje: Signal Processing Toolbox, DSP System Toolbox, Simulink
4 000,-
(4 840,- s DPH)
3 200,-
(3 872,- s DPH)
  standard cena
Kč / 1 osoba
školní cena
Kč / 1 osoba
COMSOL Multiphysics I (dvoudenní školení)
První den
 • úvod do metody konečných prvků
 • seznámení s grafickým uživatelským rozhraním
 • zakladní principy ovládání
 • pracovní postup při vytváření modelu
 • co indikují jednotlivé značky u uzlu
 • tvorba geometrie
 • základy síťování
 • proč a jak definujeme parametry a proměnné
Druhý den
 • základy používání funkcí (globální & lokální)
 • proč používat výběrové množiny
 • geometrické subsequence
 • definice materiálových vlastností
 • práce s výsledky
 • multifyzikální modelování
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
6 400,-
(7 744,- s DPH)
4 900,-
(5 929,- s DPH)
COMSOL Multiphysics II
 • nadstavbový modul CAD Import Module - import geometrie z externích CAD systémů
 • možnosti opravy a úpravy importované geometrie
 • představení různých typů sítě v programu COMSOL Multiphysics
 • síťování složitých objektů, kombinace jednotlivých druhů sítí
 • sekvence sítí
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
4 000,-
(4 840,- s DPH)
3 200,-
(3 872,- s DPH)
COMSOL Multiphysics CFD
 • proudění v kanálech
 • zahrnutí gravitace do modelu
 • ne-newtonské kapaliny
 • turbulentní proudění
 • proudění v potrubí
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
4 000,-
(4 840,- s DPH)
3 200,-
(3 872,- s DPH)
COMSOL Multiphysics AC/DC
 • odpory, kondenzátory a cívky
 • točivé stroje
 • elektrické a magnetické pole
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
4 000,-
(4 840,- s DPH)
3 200,-
(3 872,- s DPH)
COMSOL Multiphysics RF
 • Dutiny
 • Anteny
 • Řešení multifyzkálních úloh
 • Techniky modelování
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
4 000,-
(4 840,- s DPH)
3 200,-
(3 872,- s DPH)
Množstevní slevy:  
1 - 2 osoby 0%
3 osoby 10%
5 - 6 osob 20%
7 a více osob 25%
Slevy nabízíme při objednávce pro více účastníků jednotlivých kurzů ze stejného pracoviště
(pro získání slevy prosím objednávejte hromadnou objednávkou - info@humusoft.cz).
Pro výpočet slevy je rozhodný počet účastníků na každém jednotlivém kurzu.
Slevy se neposkytují za návaznost a nevztahují se na privátní školení.
Místo konání:
Délka jednotlivých kurzů:
 • 1 den, od 9:00 do 16:00 hod. (2 dny COMSOL Multiphysics I).
Termíny:
 • Zhruba 1x za dva měsíce, termíny jsou vyhlašovány 3 týdny předem (po dohodě je možné sjednat i jiné termíny).
Počet účastníků:
 • 3 až 10 osob, pro každého účastníka zajištěno samostatné pracoviště.
 • V uvedených cenách je zahrnuto občerstvení a oběd pro každého účastníka školení.
Platební podmínky:
 • faktura (splatnost 14 dní)
  - prosíme pošlete podepsanou firemní objednávku (faxem 284 011 740, poštou, emailem: info@humusoft.cz).
 • proforma faktura - platba předem.
 • platba v hotovosti na místě.

Po dohodě je možné sjednat tématická školení na Vámi požadovaná témata
Školení je možné uspořádat také přímo na Vašem pracovišti. Cena, termín a místo konání bude předmětem dohody.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 21%!
Ceník
  standard cena
EUR / 1 osoba
školní cena
EUR / 1 osoba
MATLAB I
Správa dat, výpočetní funkce, tvorba grafů a základy programování
 • úvod do prostředí MATLAB – MATLAB Desktop, help
 • data a proměnné v MATLABu – skalár, vektor, matice
 • operace s proměnnými, logické funkce, volání výpočetních funkcí
 • práce s textovými řetězci
 • import a export dat
 • tvorba skriptů – vytvoření, spuštění, rozdělení do sekcí, degugging
 • tvorba grafů – 2-D grafy, 3-D grafy
 • interaktivní nástroje pro úpravu grafů
 • vykreslení více grafů v jenom okně
 • rastrová grafika v MATLABu – načítání a ukládání obrázků, práce s obrázky
 • reprezentace polynomů v MATLABu a polynomiální regrese
 • řízení toku programu – if, for, while, switch-case
 • úvod do tvorby uživatelských funkcí
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
 • tištěnou přednášku
140,- 110,-
MATLAB II
Tvorba uživatelských funkcí a pokročilá práce s grafikou
 • pokročilé datové typy – cell array, struktura, table, categorical, sparse
 • tvorba uživatelských funkcí v MATLABu – deklarace, argumenty, volání, debugging
 • speciální typy proměnných – globální, perzistentní
 • funkce s proměnným počtem parametrů
 • subfunkce a vnořené funkce
 • function handle, anonymní funkce
 • pokročilé ovládaní grafiky – systém Handle Graphics
 • podrobné nastavení grafických objektů – figure, axes, čára, plocha
 • publikování skriptů a funkcí - publish
 • úvod do tvorby GUI v MATLABu
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
 • tištěnou přednášku
150,- 120,-
Simulink I
Modelování dynamických systémů
 • úvod do prostředí Simulink
 • základní postup při modelování dynamických systémů
 • práce s editorem simulačních schémat
 • knihovny bloků, jejich význam, nastavení a využití
 • simulace modelů – spouštění, ovládání simulace, krokování
 • simulační algoritmy – princip, přehled metod, volba vhodné metody
 • tvorba hierarchických modelů – subsystémy
 • tvorba uživatelských bloků – maskování subsystémů, předávání parametrů
 • tvorba uživatelských knihoven
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
 • tištěnou přednášku
140,- 110,-
Simulink II
Pokročilé typy subsystémů, ladění a simulační výkon, programování
 • systémy se specifickým chováním – atomické, triggerované, podmíněné
 • modelování variant v rámci modelů
 • vzájemné volání modelů (model referencing)
 • parametrizace volaných modelů
 • zobrazení závislostí modelů a knihoven, export závislých souborů
 • zvýšení výkonnosti simulace – akcelerace, Model Advisor, Profiler
 • nástroje pro ladění modelů v Simulinku, algebraické smyčky
 • ovládání simulace z příkazové řádky, dávkové simulace, callbacky
 • s-funkce v jazyce MATLAB a C – princip tvorby, volání ze Simulinku
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
 • tištěnou přednášku
150,- 120,-
  standard cena
EUR / 1 osoba
školní cena
EUR / 1 osoba
COMSOL Multiphysics I (dvoudenní školení)
První den
 • úvod do metody konečných prvků
 • seznámení s grafickým uživatelským rozhraním
 • zakladní principy ovládání
 • pracovní postup při vytváření modelu
 • co indikují jednotlivé značky u uzlu
 • tvorba geometrie
 • základy síťování
 • proč a jak definujeme parametry a proměnné
Druhý den
 • základy používání funkcí (globální & lokální)
 • proč používat výběrové množiny
 • geometrické subsequence
 • definice materiálových vlastností
 • práce s výsledky
 • multifyzikální modelování
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
240,- 180,-
COMSOL Multiphysics II
 • nadstavbový modul CAD Import Module - import geometrie z externích CAD systémů
 • možnosti opravy a úpravy importované geometrie
 • představení různých typů sítě v programu COMSOL Multiphysics
 • síťování složitých objektů, kombinace jednotlivých druhů sítí
 • sekvence sítí
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
150,- 120,-
COMSOL Multiphysics CFD
 • proudění v kanálech
 • zahrnutí gravitace do modelu
 • ne-newtonské kapaliny
 • turbulentní proudění
 • proudění v potrubí
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
150,- 120,-
COMSOL Multiphysics AC/DC
 • odpory, kondenzátory a cívky
 • točivé stroje
 • elektrické a magnetické pole
Získáte také:
 • tištěné školicí materiály
150,- 120,-
Množstevní slevy:  
1 - 2 osoby 0%
3 osoby 10%
5 - 6 osob 20%
7 a více osob 25%
Slevy nabízíme při objednávce pro více účastníků jednotlivých kurzů ze stejného pracoviště
(pro získání slevy prosím objednávejte hromadnou objednávkou - info@humusoft.cz).
Pro výpočet slevy je rozhodný počet účastníků na každém jednotlivém kurzu.
Slevy se neposkytují za návaznost a nevztahují se na privátní školení.
Místo konání:
Délka jednotlivých kurzů:
 • 1 den, od 9:00 do 16:00 hod. (2 dny COMSOL Multiphysics I).
Termíny:
 • Zhruba 1x za dva měsíce, termíny jsou vyhlašovány 3 týdny předem (po dohodě je možné sjednat i jiné termíny).
Počet účastníků:
 • 3 až 10 osob, pro každého účastníka zajištěno samostatné pracoviště.
 • V uvedených cenách je zahrnuto občerstvení a oběd pro každého účastníka školení.
 • V ceně jsou zahrnuty tištěné školicí materiály.
Platební podmínky:
 • faktura (splatnost 14 dní)
  - prosíme pošlete podepsanou firemní objednávku (Tel.: +421 905 478 990, Fax: +420 284 011 740, Email: info@humusoft.sk).
 • proforma faktura - platba předem.

Po dohodě je možné sjednat tématická školení na Vámi požadovaná témata
Školení je možné uspořádat také přímo na Vašem pracovišti. Cena, termín a místo konání bude předmětem dohody.
Ceny jsou uvedeny v EUR bez DPH!
Nabídka školení našich partnerů
Společnost Sprinx Systems pořádá jednodenní a dvoudenní komerční školení "Výpočty na grafických procesorech".