to top
Select translation:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Automated Driving System Toolbox - úvod do problematiky
WWW seminář MATLAB & Simulink
Date:29.11.2017 (středa), od 14:00
Location:online
Speaker:Michal Blaho (HUMUSOFT)
Language:Slovenština
V tomto WWW seminári Vám ukážeme ako využiť Automated Driving System Toolbox pri úlohách autonómneho riadenia vozidiel. Uvidíte, ako môžete vizualizovať dáta z kamery, radaru alebo iných senzorov. Ukážeme ako popísať objekty v obraze na návrh vlastných detektorov objektov. Nakoniec ukážeme ako zlúčiť viaceré detekcie, ako aj možnosť syntetizovať dáta na verifikáciu.
Seminár je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú zoznámiť s nástrojom Automated Driving System Toolbox a dozvedieť sa o úlohách, ktoré pomáha riešiť.
Zhrnutie
  • Vizualizácia dát senzorov
  • Detekcia a verifikácia objektov v obrázkoch
  • Zlúčenie a sledovanie viacerých detekcií objektov
Přednášející
Michal Blaho pracuje v spoločnosti Humusoft ako aplikačný inžinier pre Slovenskú republiku. Je absolventom inžinierskeho a doktorandského štúdia v odbore Automatizácia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Medzi jeho hlavné odborné záujmi patrí modelovanie systémov, riadenie systémov, low-cost hardvér a generovanie kódu.
Zaměření na produkty
  • MATLAB
  • Automated Driving System Toolbox
  • Computer Vision System Toolbox
  • MATLAB Coder

© HUMUSOFT 1991 - 2018