to top
Select translation:    en ENGLISH  |  cs CZECH
MATLAB a finančné výpočty pre začiatočníkov
Večerní seminář MATLAB & Simulink
Date:7.6.2017 (středa), od 18:00
Location:Satori Stage, Bratislava, Slovenská republika
Entry:ZDARMA
Speaker:Emelie Andersson (MathWorks, SWE)
Language:Angličtina
Rozhodovanie na základe numerických modelov sa stalo kľúčovou úlohou v oblasti finančných výpočtov, podnikovej správy a operačného výskumu. MATLAB, ako integrovaná výpočtová platforma, vám umožňuje účinne takéto modely študovať, tvoriť a nasadzovať.
Prídite na stretnutie s nami a pomocou praktických príkladov sa naučíte o možnostiach v oblastiach regresie, optimalizácie a modelovania dát.
Stretnutie je vhodné pre začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť ako využívať nástroje finančných výpočtov v prostredí MATLABu.
Obsah stretnutia
  • Analýza cien nehnuteľností s využitím regresie
  • Riešenie optimalizačných problémov
  • Optimalizácia portfólia
  • Ekonometrické modelovanie

© HUMUSOFT 1991 - 2017