to top
Select translation:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Novinky v systéme MATLAB a Simulink
Workshop MATLAB
Date:4.5.2017 (čtvrtek), od 8:45
Location:Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava, Slovenská republika
Entry:ZDARMA
Speaker:Michal Blaho (HUMUSOFT)
Language:Slovenština
Obsah
Viac ako milión používateľov na celom svete pracuje dnes s nástroji MATLAB a Simulink v najrôznejších oblastiach priemyslu, vedy i vzdelávania. MATLAB ponúka riešenia pre technické výpočty, analýzu údajov, vizualizáciu, modelovanie systémov, návrh riadiacich systémov, spracovanie signálov, spracovanie obrazu a mnoho ďalších. Nové verzie programu MATLAB vychádzajú dvakrát ročne a vždy prinášajú nové funkcie. Zdokonaľujú sa funkcie existujúcich nástrojov MATLABu a pribúdajú nové nástroje. Seminár Vám predstaví kľúčové novinky, ktoré v poslednej dobe obohatili prostredie MATLAB a Simulink vo verziách R2016b a R2017a.
V prvej časti seminára Vám ukážeme ako môžete pracovať cez webový prehliadač. Predstavíme dôležité novinky v základnom module MATLAB a nadstavbe Simulink. Pomocou príkazu parsim uvidíte ako môžete spúšťať simulovanie modelov paralelne. Ukážeme si aj prácu s algoritmami strojového učenia pomocou aplikácií Classification Learner a Regression Learner. Rozsiahle dáta budeme spracovávať pomocou Tall arrays.
Druhá časť seminára Vás zoznámi s novinkami v oblasti konvolučných neurónových sietí a využitie predtrénovaných modelov CNN. Predstavíme nové produkty Powertrain Blockset na modelovanie a simuláciu automobilových pohonných systémov a Automated Driving System Toolbox na návrh, simuláciu a testovanie ADAS systémov autonómneho riadenia vozidiel.

© HUMUSOFT 1991 - 2017