to top
Select translation:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Vývoj embedded aplikací v systému MATLAB & Simulink
Workshop MATLAB & Simulink
Date:31.5.2017 (středa), od 9:00
Location:Humusoft, Praha, Česká republika
Entry:ZDARMA
Speaker:Jiří Sehnal (HUMUSOFT)
Language:Čeština
Co je workshop?
Workshop Vám nabízí možnost seznámit se s výpočetním a simulačním prostředím MATLAB & Simulink formou praktických ukázek. Účastníci budou mít k dispozici PC, kde si budou moci prezentované příklady za asistence přednášejícího sami vyzkoušet. Během workshopu bude stále místo pro Vaše dotazy.
Samozřejmostí jsou informační materiály pro každého účastníka.
Účast na workshopu je ZDARMA.
Obsah
Cílem workshopu je seznámit posluchače s využitím nástrojů Simulinku pro vývoj embedded aplikací určených pro mikroprocesory a FPGA.
V Simulinku je navrženo řízení mechanické soustavy. Funkčnost návrhu je verifikována simulací s použitím modelu soustavy. Cílovou implementační platformou je jednočipový mikrokontroler bez aritmetiky s plovoucí řádovou čárkou. Proto je třeba řešení převést do aritmetiky s pevnou řádovou čárkou s použitím Fixed-Point Designer. Je proveden návrh datových typů, scaling proměnných a verifikace návrhu simulací.
Výsledný model je doplněn o vstupy a výstupy a s použitím Simulink Coderu a Embedded Coderu je implementován metodou automatického generování kódu do mikrokontroleru Texas Instruments jako samostaná aplikace.
Workshop je určen pro všechny kdo se zabývají návrhem řízení v Simulinku a implementací algoritmů do mikrokontrolerů nebo FPGA.

© HUMUSOFT 1991 - 2017