to top
Select translation:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Návrh a implementace algoritmů pro digitální zpracování signálu
Workshop MATLAB & Simulink
Date:15.11.2017 (středa), od 16:00 odpoledne
Location:HUMUSOFT, Praha, Česká republika
Entry:ZDARMA
Speaker:Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT)
Language:Čeština
Co je workshop?
Workshop Vám nabízí možnost seznámit se s výpočetním a simulačním prostředím MATLAB & Simulink formou praktických ukázek. Účastníci si budou moci prezentované příklady za asistence přednášejícího sami vyzkoušet. Během workshopu bude stále místo pro Vaše dotazy.
Samozřejmostí jsou informační materiály pro každého účastníka.
Účast na workshopu je ZDARMA.
Obsah
Workshop Vás seznámí s využitím výpočetního prostředí MATLAB v aplikacích, které se zabývají zpracováním signálu. Typickými úlohami jsou frekvenční analýza signálu, návrh digitálních filtrů a statistické zpracování signálu.
Během workshopu budeme pracovat s připraveným záznamem, který obsahuje zvuk pohybujícího se objektu. Záznam je pořízen dvojicí mikrofonů. Našim cílem bude identifikovat směr příchodu zvukového signálu.
Signál je v určitých fázích nahrávky rušen. Proto se v další fázi zaměříme na zjištění spektra rušení a návrh filtru pro jeho odstranění. Výsledný algoritmus doplníme grafickou vizualizací.
Ve druhé části se zaměříme na nasazení navrženého algoritmu na cílovou platformu – Raspberry PI. Algoritmus vytvoříme jako model v grafické nadstavbě MATLABu, prostředí Simulink. Z modelů v prostředí Simulik lze automaticky generovat zdrojový kód v jazyce C (pro DSP) nebo HDL (pro FPGA), nebo jej přímo spustit na vybraných platformách, mezi které patří i Raspberry PI.
Workshop je určen pro všechny, kteří se chtějí formou praktických příkladů seznámit s možnostmi zpracování signálu v prostředí MATLAB a Simulink.

© HUMUSOFT 1991 - 2018