to top
Select translation:    en ENGLISH  |  cs CZECH
picture
International Conference
Technical
Computing
Prague 2017
MATLAB & Simulink and dSPACE User Conference
Date:8.11.2017 (Wednesday), registration at 8:30 AM
Location:Masarykova kolej, Praha, Czech Republic
 • Nabíjení částic ve stacionárním plazmatu
  Blažek, J. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
 • Dependence of Ventricular Action Potential Shape on Fitzhugh-Nagumo Model Parameters
  Cocherová, E. (STU Bratislava)
 • Frequency Evaluation of Spontaneous Activity in The Heart Sinoatrial Node
  Cocherová, E. (STU Bratislava)
 • Detekce polohy motorických evokovaných potenciálů v MATLABu
  1 2Čejka, V., 2Fečíková, A., 1Klempíř, O., 1Krupička, R. (1ČVUT v Praze, 2Univerzita Karlova)
 • Robotické efektory řízené pomocí MATLAB/Simulink a ARDUINO
  Čermák, R., Hrdlička, F. (Západočeská univerzita v Plzni)
 • A New Decentralized Alignment-Free Visualization Tool For Analyzing The Segmented Genome of a Virus in Feature Spaces
  1Daoud, M., 2Aziz, B. (1Montreal, 2University of Portsmouth)
 • Simulation of Dessemination of Marketing Information
  Dostál, P. (VUT v Brně)
 • Model plochy konstantní přesnosti pro hodnocení metod 3D mapování v geografii
  Dušek, R., Kadlubiec, R. (Ostravská univerzita)
 • Non-Equidistant Grid in Preisach Model
  Eichler, J., Novák, N., Košek, M. (Technická univerzita Liberec)
 • Analysis of Motorcycle Engine Vibration Using MATLAB
  Florian, P., Čermák, R. (Západočeská univerzita v Plzni)
 • Automated Driving Cycle Simulation and Measurement System Based on dSPACE DC1103
  Haubert, T., Mindl, P., Čeřovský, Z., Mňuk, P. (ČVUT v Praze)
 • Computer Application for Simulation of Cooling The Room
  Charvátová, H., Zálešák, M. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
 • Simulation-Based Model Control Using Static Hand Gestures in MATLAB
  Kajan, S., Goga, J. (STU Bratislava)
 • Neural Controller Tuning Procedure Using Genetic Algorithm
  Kajan, S., Sekaj, I. (STU Bratislava)
 • Problematika sledování míry vyčerpání člověka v kancelářských prostorech
  Kohout, J., Mareš, J. (VŠCHT Praha)
 • Calibration of Acoustic Emission Sensors
  1Kolář, P., 2Petružálek, M. (1Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2Geologický ústav AV ČR, v. v. i.)
 • Contact of Rack and Pinion Tooth Flanks
  Kratochvíl, M. (Západočeská univerzita v Plzni)
 • Wavelet Features for Image Classification in Neuroscience Research
  1 2Maršálová, K., 1 2Schwarz, D. (1Masarykova univerzita, 2Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.)
 • Responsive Graphical User Interface for Stand-Alone Applications
  Mikulszky, M.., Pócsová, J., Mojžíšová, A., Podlubný, I. (Technická univerzita v Košiciach)
 • Rozpoznání titulu gramofonové desky podle krátké ukázky
  Moldan, V., Rund, F. (ČVUT v Praze)
 • Simulace a regulace propojených synchronních generátorů (SG) na bázi vlnových modelů, aplikace na mechanický model SG
  2Neuman P., 1Neusser Z., 1Valášek M., 1Nečas M., 1Pelikán J. (1ČVUT v Praze, 2NEUREG, sdr.)
 • Vizualizácia matematického obsahu v prostredí MATLAB
  Póscová, J., Mojžíšová, A. (Technická univerzita v Košiciach)
 • Neural Networks for Processing EM Images
  Potoček, P. (Thermo Fisher Scientific)
 • Robot Trajectory Design Using Genetic Algorithm in MATLAB
  Sekaj, I., Husár, A. (STU Bratislava)
 • On Fuzzy Search in Data Sets
  1Shumikhin, S., 2Trymorush, I. (1Odessa I. I. Mechnikov National University, 2Technická univerzita v Košiciach)
 • Pilot Study of Sleep Apnea Detection with Wavelet Transform
  1Schätz, M., 3Kuchyňka, J., 1 3Vyšata, O., 1 2Procházka, A. (1VŠCHT Praha, 2ČVUT v Praze, 3Univerzita Karlova)
 • Vyhodnocení kvality izolace teplovodů
  Sláma, M., Šípal, J. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně)
 • GNSS vs. INS Behavior and Position Data Processing
  Šimák, V., Hrbček, J., Hruboš, M., Kanáliková, A. (Žilinská univerzita v Žiline)
 • Fugl–Meyer Motor Scale Monitoring Using MS Kinect v2
  1Ťupa, O., 1 2Procházka, A., 1 3Vyšata, O. (1VŠCHT Praha, 2ČVUT v Praze, 3Univerzita Karlova)
 • Parametrization of Discrete Sphericity in Electron Microscopy Images
  1 2Urbanová, P., 1Urban, J., 1Souček, P., 1Císař, P., 2Železný, M. (1Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2Západočeská univerzita v Plzni)
 • Nástroje pro návrh parametrů vyvážení motocyklového čtyřtaktního motoru
  Vrátník, P. (Západočeská univerzita v Plzni)

© HUMUSOFT 1991 - 2018