úvodní stránka    |    Burza práce    |    HUMUSOFT Digest
kontakt    |    sdílet:     |    
HUMUSOFT logo
eng
cz
multi-cpu workstation

Úvodní stránka > Produkty > COMSOL Multiphysics

back button COMSOL Multiphysics

HUMUSOFT s.r.o. je výhradní zástupce firmy COMSOL pro Českou republiku a Slovensko.

COMSOL Multiphysics®

comsol
COMSOL Multiphysics je inženýrský nástroj určený k modelování a simulaci fyzikálních dějů. Většina úloh, se kterými se setkáváme v reálném životě, má multifyzikální povahu. Proto je při vývoji výrobků či procesů a studiu chování systémů často nutné uvažovat vzájemnou interakci několika fyzikálních vlivů současně. COMSOL Multiphysics byl speciálně vyvinut pro řešení takovýchto komplexních problémů.

COMSOL Server™

comsol
COMSOL Server slouží k síťovému sdílení aplikací (FEM modelů) vytvořených v prostředí COMSOL Multiphysics. Aplikace lze sdílet bez územního omezení uživatelům uvnitř i mimo organizaci vlastníka licence. COMSOL Server je progresivní nástroj pro předávání myšlenek a expertních simulačních řešení od specialistů směrem k vývojovým týmům, konstruktérům ve výrobě ale i k uživatelům, kteří jsou zatím v oblasti počítačových simulací začátečníky.

Rozšiřující moduly

COMSOL Multiphysics se skládá z jádra a celé řady nadstavbových modulů, které rozšiřují možnosti řešení specializovaných úloh z odvětví pružnosti pevnosti (Mechanical), mechaniky tekutin (Fluids), elektromagnetismu (Electromagnetic), chemie (Chemical) a dalších. Výhodou COMSOLu Multiphysics je přímé propojení s mnoha CAD nástroji či systémem MATLAB.
comsol trialcomsol news
comsol video centermanagers guide 2014

Elektromagnetismus (Electrical)

Nadstavbové moduly ve skupině Electrical umožňují modelovat úlohy z oblasti elektromagnetismu nízkých a vysokých frekvencí, šíření světla, MEMS systémů, pomáhají analyzovat nízkoteplotní nejaderná plazmata nebo nabízejí detailní analýzu polovodičových prvků. Moduly jsou tedy vhodné pro modelování elektromotorů, antén, vlnovodů, světlovodů, snímačů, různých typů osvětlení, plazmových reaktorů, atd. Výhodou je možnost integrace modelů do schémat ve SPICE formátu, kdy se analyzovaný model stává součástí definovaného elektrického obvodu.

Strojírenství (Mechanical)

Umožňuje modelovat od klasické pružnosti pevnosti, to znamená provádět analýzy nosníků, vzpěru konstrukcí až po skořepiny a membrány. Základní pružnost pevnost lze rozšířit o nelineární materiály, zahrnout creep, plasticitu se životností konstrukcí a také teplotu. Zohledněním těchto aspektů mnohonásobně rozšíříte aplikační oblasti a přiblížíte simulaci ještě více realitě. S pružností a pevností je úzce spojena i akustika anebo geomechanika.

Mechanika tekutin (Fluid)

Moduly z oblasti tekutin pokrývají kompletně mechaniku tekutin od laminárního proudění až po turbulentní, jak jedno fázové tak i více fázové. Modelování a analýzu rozsáhlých potrubních systémů lze řešit velice efektivně. S příslušným modulem lze simulovat proudění v porézních médiích nebo proudění spojené s geologií jako je například modelovaní spodních vod.

Chemie (Chemical)

V chemických modulech naleznete předdefinované fyzikální rozhraní pro modelování chemických reakcí, transportu rozpustných látek nebo transportu látek v porézních médiích. Z elektrochemie je možné navrhnout a následně simulovat cykly baterií či palivových článků. Neméně zajímavé jsou simulace procesu galvanizace anebo koroze.

COMSOL Access vytváří nový prostor pro aktivní uživatele programu COMSOL Multiphysics, kteří si tak mohou snadno vyměňovat zkušenosti z modelování a simulace multifyzikálních úloh. Vedle výměny zkušeností si lze vyměňovat modely, stahovat již vytvořené projekty a být v kontaktu s technickou podporou firmy Comsol. Ke zpřístupnění k tomuto veřejnému fóru je třeba se zaregistrovat na vstupním formuláři.

Humusoft s.r.o. je výhradní zástupce švédské firmy COMSOL AB pro:
Českou republiku, Slovensko