to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Výukové modelypictureKontaktovat prodejce
Výukové modely
HUMUSOFT vyrábí výukové modely pro výuku teorie řízení. Při práci s těmito modely mohou studenti uplatnit své teoretické znalosti přímo na experimentech se skutečnými dynamickými systémy. Tento způsob práce je důležitý pro rozvoj inženýrského citu studentů.
Celosvětový prodej výukových modelů HUMUSOFT zajišťuje britská společnost TecQuipment Ltd v rámci své modelové řady "Control Engineering". V České republice a na Slovensku se obraťte přímo na HUMUSOFT s.r.o.
picture
picture
Všechny systémy jsou řízeny osobním počítačem a jsou dodávány s ukázkovými regulátory realizovanými v prostředí Windows a Simulink Desktop Real-Time. Spolu s modelem obdrží uživatel podrobnou technickou a výukovou dokumentaci s odpovídajícími matematickými modely studovaných soustav a návody k doporučeným experimentům. K dispozici jsou zdrojové kódy, které usnadňují tvorbu uživatelských aplikací a regulátorů. Systémy jsou přístupné přímo z prostředí programu MATLAB a Simulink v reálném čase. To umožňuje provádět i ty nejnáročnější experimenty, jako jsou identifikace systémů, odhad stavů a návrh adaptivních, nelineárních, fuzzy a na neuronových sítích založených regulátorů.
Unikátní vlastností modelů je pružnost v přístupu k hardwaru prostřednictvím produktu Simulink Desktop Real-Time. Modely je možné řídit s použitím Simulink Desktop Real-Time. Vzhledem k otevřené filozofii Simulink Desktop Real-Time jej lze navíc použít i samostatně jako obecný prostředek pro řízení a sběr dat. Například je možné použít Simulink Desktop Real-Time, spolu s USB kamerou a multifunkční vstupně-výstupní kartou, které jsou součástí modelu CE151 Kulička na plošině, na experimenty se zpracováním obrazu v reálném čase. Modely lze řídit v prostředí Simulink i produktem Simulink Desktop Real-Time společnosti MathWorks.
picture Příklad regulátoru systému CE 151 kulička na ploše realizovaného v prostředí programu Simulink.