to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Archiv Technical Computing Camp 2015
tcc
TECHNICAL COMPUTING CAMP 2015
Neformální setkání příznivců technických výpočtů a počítačových simulací
Druhý ročník akce Technical Computing Camp jsme se rozhodli uspořádat v podmínkách blížících se "Campu" - v prostorách hotelu Fontána na Brněnské přehradě, který byl téměř celý vyhrazen pro naše potřeby. Počasí nám přálo, ideální atmosféra pro přechod z letní sezóny do pracovního a školního podzimu.
V rámci TCC jsme připravili 4 tematické okruhy:
  • Naše přednášky - novinky v systémech MATLAB a COMSOL Multiphysics.
  • Zvané přednášky uživatelů.
  • Showcase - praktické ukázky využití našich nástrojů ve formě minivýstavy.
  • Soutěž o nejlepší uživatelský projekt.
tcc
Ve čtvrtek ráno jsme se sešli v takovém počtu, že jsme do sálu museli přidávat židle - úvodní přednášky se zúčastnilo zhruba 80 lidí. Odpoledne bylo vyhrazeno zvaným přednáškám - děkuji všem přednášejícím za zajímavé příspěvky! Večerní posezení na terase bylo příležitostí k lepšímu seznámení s kolegy, se kterými se na jiných akcích setkáváme jen letmo, sportovněji založení jedinci si mohli zahrát šipky, kulečník a petanque. Skupinka nočních sov na závěr vyluxovala hotelové zásoby Sacher dortů, které se ukázaly jako ideální doplněk k pivu Kout 12°.
tcc
V pátek ráno jsme přestavěli sál ze "školy" na "výstavní plochu". Zahájili jsme kvízem, který byl pro nás příležitostí k rozdání drobných reklamních předmětů. Na úvod Soutěže a Showcase měli všichni příležitost představit svůj projekt a přilákat ke svému stánku co nejvíce návštěvníků.
tcc
V Soutěži o nejlepší projekt zvítězila na základě hlasování všech přítomných Alžběta Vlachynská se svojí diplomovou prací z VUT Brno, která představila hezkou aplikaci pro obrazovou analýzu populace fotosyntetických buněčných kultur. Vítězka měla při udílení cen největší výběr - sáhla pro tu první zleva. Tekutou cenu si vybral i team na druhém místě - Jana Šumpelová a Jan Najman z Mechatronické laboratoře VUT Brno představili funkční robotické vozítko Car4, při jehož návrhu a řízení použili hojně nástroje MATLAB, Simulink a Stafeflow. Na třetím míste se umístil Jozef Bošanský z STU Bratislava s aplikací pro rozpoznávání obrazců nasazenou na počítači Raspberry Pi. Jakožto student si mohl vybrat i Studentskou verzi programu MATLAB, a také tak učinil ;-)
tcc
Do prvního ročníku soutěže se přihlásilo 6 účastníků - děkujeme za statečnost a věříme, že napřesrok vás bude více.
Děkuji všem účastníkům za přispění ke zdárnému průběhu akce. My v Humusoftu již uvažujeme, jak uspořádáme podobnou akci TCC v příštím roce. Pokud máte vy - účastníci té letošní - nějaký nápad či návrh ohledně místa, termínu, programu a organizace, ozvěte se mi prosím.
Jan Daněk