to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Akce a události
Filtr pro zobrazení specifických okruhů akcí:
26.5.2020, od 14:00 (120 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
comsolworkshopFEM simulace v biomedicíně
27.5.2020, od 14:00 (95 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabworkshopNávrh a implementace algoritmů pro digitální zpracování signálu
10.6.2020, od 14:00 (95 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabworkshopDeep learning v prostředí MATLAB … jak na to?
10.-11.9.2020, registrace od 8:30, Brněnská přehrada
matlab comsolkonferenceTechnical Computing Camp 2020