to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Aplikační knihovny MATLABu a Simulinku
Otevřená architektura MATLABu a Simulinku vedla ke vzniku knihoven funkcí a bloků, nazývaných aplikační knihovny, které rozšiřují použití programů v příslušných vědních a technických oborech. Další skupinu tvoří soubor nástrojů Polyspace, určený pro detekci run-time chyb, ověření správnosti programového kódu a certifikaci.
MATLAB® a aplikační knihovny
Grafické programování, stavové automaty:
Paralelní výpočty:
Matematické výpočty, statistika a optimalizace:
Návrh a analýza řídicích systémů:
Zpracování signálů a komunikace:
Zpracování obrazu:
Měření a testování:
Finanční analýza a modelování:
Výpočetní biologie:
Automatické generování kódu a verifikace:
Tvorba aplikací:
Reportování a propojení s MS Excelem a databázemi:
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2020