to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
COMSOL Multiphysics je inženýrský nástroj určený k modelování a simulaci fyzikálních dějů. Většina úloh, se kterými se setkáváme v reálném životě, má multifyzikální povahu. Proto je při vývoji výrobků či procesů a studiu chování systémů často nutné uvažovat vzájemnou interakci několika fyzikálních vlivů současně. COMSOL Multiphysics byl speciálně vyvinut pro řešení takovýchto komplexních problémů.
COMSOL Server slouží k síťovému sdílení aplikací (FEM modelů) vytvořených v prostředí COMSOL Multiphysics. Aplikace lze sdílet bez územního omezení uživatelům uvnitř i mimo organizaci vlastníka licence. COMSOL Server je progresivní nástroj pro předávání myšlenek a expertních simulačních řešení od specialistů směrem k vývojovým týmům, konstruktérům ve výrobě ale i k uživatelům, kteří jsou zatím v oblasti počítačových simulací začátečníky.
picture
COMSOL Multiphysics se skládá z jádra a celé řady nadstavbových modulů, které rozšiřují možnosti řešení specializovaných úloh z odvětví pružnosti pevnosti (Mechanical), mechaniky tekutin (Fluids), elektromagnetismu (Electromagnetic), chemie (Chemical) a dalších. Výhodou COMSOLu Multiphysics je přímé propojení s mnoha CAD nástroji či systémem MATLAB.
Humusoft s.r.o. je výhradní zástupce švédské společnosti COMSOL AB pro Českou republiku a Slovensko.

© HUMUSOFT 1991 - 2018