to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Archiv Technical Computing Camp 2018
Soutěž o nejlepší uživatelský projekt
1. - Magneticky ovládaný robotický systém pro mikromanipulaci
Martin Juřík, Jiří Kuthan, Martin Vítek, Jessica Fletcher Fenclová, František Mach (Electromagnetic Actuation Group, Západočeská univerzita v Plzni)
2. - Detekce Parkinsonovy choroby pomocí řečových promluv s využitím CNN<
Filip Mívalt (Vysoké učení technické v Brně)
3. - Řízení lineárního inverzního kyvadla
Tomáš Dočekal (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
3. - Lineární peristaltické čerpadlo (zvláštní cena: členství v IEEE)
Jiří Matuška (Fakulta Elektrotechnická Západočeské Univerzity v Plzni)
4. - Lokálna navigácia mobilných robotov pomocou MATLAB
Adrián Dylik (Robosoft)
4. - Nestacionární nelineární neizotermický model sorpce vody dřevem
Pavlína Suchomelová (Ústav nauky o dřevě, Mendelova univerzita v Brně)
5. - Software pro metabolomickou analýzu dat
Andrea Luterová (Univerzita Palackého v Olomouci)
6. - Telematrix - Interaktivní zpracování a analýza dat
Lubor Zháňal (Vysoké učení technické v Brně)
7. - Simulace jízdy vlaku
Matěj Pácha, Pavel Sovička (Katedra výkonových elektrotechnických systémov, Katedra výkonových elektrotechnických systémov)
8. - Rozpoznávanie hodu kociek
Samuel Kacej (Inventum)
9. - MATLAB Syntéza automatických předovkek (zvláštní cena: členství v IEEE)
Karel Fořtl (Ricardo)