to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Archiv Technical Computing Camp 2020
Prezentace živých ukázek, aneb Prohlédněte, Poznejte, Vyzkoušejte
Detekce a sledování objektů v obrazových datech
Využití různých metod pro detekci a sledování objektů v živém obraze snímaném kamerou (deep learning, point tracking, … ).
Nástroje pro vizualizaci a analýzu 3D dat
Ukázka vestavěných grafických nástrojů Volume Viewer, sliceViewer a orthosliceViewer a funkcí pro práci s objekty point-cloud.
Detekce stavu zařízení s využitím metod strojového učení
Princip využití a nasazení metod strojového učení v diagnostických aplikacích.
Ukázka aplikace v COMSOL Multiphysics
Ukázka moderního přístupu k fyzikálním simulacím.
SCALEXIO Rack System
"Veľké" SCALEXIO - najčastejšia zostava používaná v praxi pre testovanie riadiacich jednotiek v automobilovom priemysle.
Chart Classes
Vývoj vlastních grafů s pomocí Chart Classes.
Simulace a experiment chlazení výkonové elektroniky
Programovanie a simulácia robota založeného na Arduine
Ukážka robota z robotickej súťaže pre žiakov stredných a základných škôl.
MATLAB Grader
Webová služba a výukový nástroj určený vytváření, sdílení a automatizovanému hodnocení interaktivních testů založených na prostředí MATLAB.
Ukážka MATLAB Web App Servera
Zdieľanie aplikácií a simulácií pomocou webu.
Tvořivá dílna - vyzkoušejte si v malých skupinkách řešení zadaných úkolů
-MATLAB a COMSOL
-připravené úlohy "škola hrou"
-programování low-cost hardware, machine learning, deep learning, Stateflow, a další
-simulace pomocí epidemiologického modelu SEIR