Biosignal Challenge 2018

Biosignal 2018

30. 5. 2018 proběhlo slavnostní vyhlášení studentské soutěže Biosignal Challenge, podporované společností MathWorks.

Letošní úloha se týkala detekce Parkinsonovy choroby pomocí řečových promluv v programovém prostředí MATLAB.

Soutěže se zúčastnilo 26 prací, zvitězil tým VUT Brno ve složení Filip Mívalt, Kamila Lepková a Andrea Beháňová.

Všem vítězům blahopřejeme!

Biosignal 2018 – vyhlášení výsledků

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT Prof.Ing. Pavel Ripka, CSc. předává ceny vítěznému týmu

Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT), 5.6.2018