COMSOL Multiphysics 5.4 (dostupný od října 2018)

Po devíti měsících od posledního vydání přichází COMSOL Multiphysics s verzí 5.4. Software doznal celé řady vylepšení jak v rovině jednotného ovládání, tak na úrovni jednotlivých fyzikálních rozhraní. Zde naleznete přehled nejvýznamnějších změn.

COMSOL Compiler

COMSOL Compiler

Nový produkt COMSOL Compiler pro tvorbu standalone aplikací

Hlavní novinkou je nadstavba COMSOL Compiler. Z vaší simulace umožňuje vytvořit samostatný a volně šiřitelný program spustitelný ve Windows, Linux i macOS. Svůj model tak můžete zpřístupnit doslova komukoliv na světě, aniž by musel disponovat licencí COMSOL Multiphysics či přístupem k internetu.

Novinky v jádru COMSOL Multiphysics

V posledních verzích se vývojáři soustředili na zvýšení výpočetního výkonu zejména u rozsáhlých 3D modelů a stejně tomu je i u verze 5.4. Rendering 3D geometrií je teď několikanásobně rychlejší, což pocítíte zejména u velkých importovaných sestav. Až o třetinu méně času zabere tvorba mezních vrstev. Zrychlení doznali také řešiče. Až o 15 % rychleji nyní vyřešíte nelineární a časově závislé problémy díky zefektivnění algoritmů pro práci s řídkými maticemi.

Skupiny a parametry

Jedním z hlavních benefitů COMSOL Multiphysics je možnost parametrizovat takřka celý model. Aby byla práce s parametry a parametrickými studiemi ještě jednodušší, můžete parametry nově řadit do tématických skupin (např. parametry řídící geometrii) a vytvářet tzv. ‚Parametric cases‘. Podobně můžete do skupin shlukovat grafy a další uzly ve stromové struktuře a dělat tak model ještě přehlednější.

Aplikace jsou silným nástrojem pro výuku, prezentaci a předávání výsledků. Zároveň díky API umožňují vytvářet zjednodušené grafické rozhraní. Tato zjednodušená rozhraní (v COMSOLu označená jako ‚Form‘) je teď možné použít pro ovládání modelu přímo v prostředí ‚Model Builder‘.

Barvení geometrie

COMSOL Multiphysics nově nabízí možnost obarvení domén a ploch pro snazší orientaci v modelu. Doteď bylo možné obarvovat části geometrie na základě jejich příslušnosti k předdefinovaným materiálům. Nyní můžete definovat barvu i pro výběrové množiny a přímo v grafickém okně přepínat mezi jednotlivými zobrazeními.

Barvení pomocí ‚Selections‘

Definice barevné reprezentace výběrových množin pro lepší orientaci v modelu

Geometrie a tvorba sítí

Preprocessing může zabrat hodiny času. S tím přichází důraz na vyšší míru jeho automatizace, zejména u importovaných geometrií. Důležitým nástrojem jsou operace automaticky zbavující geometrii přebytečných detailů za účelem tvorby optimální sítě. Automatické odstranění detailů je teď možné vztáhnout jen k vybraným částem geometrie a zachovat tak detaily, které jsou žádoucí.

Samostatnou kapitolou je používání importovaných sítí. V nové verzi je lze snadněji upravovat a dále zjemňovat. Zároveň COMSOL Multiphysics nově umožňuje automaticky generovat síť přesně na míru libovolnému fyzikálnímu rozhraní.

Tvorba sítě

Rozšířené možnosti automatického preprocessingu pro snazší tvorbu sítě

Postprocessing a vizualizace

Verze 5.4 přináší několik novinek, které ulehčí uživateli ovládání modelu v prostředí grafického okna. K zobrazení modelu bez perspektivy již není potřeba nastavovat kameru v rámci aktuálního pohledu, ale je možné tak učinit stiskem jediného tlačítka. Rovněž teď bude možné rotovat model o 90 ° ve vybraných osách rovněž přímo v grafickém okně.

V uzlu výsledků by Vás mohla překvapit změna způsobu ovládání ‚Derived Values‘ prostřednictvím ‚Evaluation Groups‘, které usnadňují vyhodnocování proměnných a následnou tvorbu tabulek. V grafech nově přibyla možnost vytvářet ‚Streamlines‘ doplněné o šipky značící směr toku. 3D grafy můžete nově exportovat ve formádu glTF, který umožňuje rotovat s modelem i mimo prostředí 3D modelářů. Tento formát by měl být podporován i v příští verzi Microsoft PowerPoint.

Šipky ve ‚Streamlines‘

Vizualizace proudnic a siločar prostřednictvím ‚Streamlines‘ se šipkami

Novinky v rozšiřujících modulech

Po dvou letech přichází COMSOL Multiphysics s novým modulem. Jedná se o Composite Materials Module, který přináší jedinečné možnosti v modelování kompozitních materiálů složených z libovolného počtu vrstev.

Kompozitní materiály

Composite Materials Module

Nový Composite Materials Module

Strukturální mechanika

Prasklina v betonu

Model deformace křehkých materiálů, např. betonu

Optimalizace

AC/DC

Geometrie cívek

Předdefinovné plně parametrizované geometrie cívek

CFD

Chemie a elektrochemie

Přestup tepla

Akustika

Paprsková optika

Geometrie čoček

Zpřesněná definice ploch předdefinovaných čoček

RF a vlnová optika

Pole antén

Zjednodušený výpočet pole antén

Polovodiče

Podrobný přehled všech novinek naleznete na www.comsol.com

Zkušební verze

Matouš Lorenc (HUMUSOFT), 11.10.2018