to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Zkušební verze
Nabízíme Vám možnost zdarma si vyzkoušet prostředí pro modelování a FEM analýzu fyzikálních jevů v programu COMSOL Multiphysics se všemi jeho moduly ve zkušební verzi. Práci s programem Vám usnadní příručka „Introduction to COMSOL Multiphysics“, která obsahuje základní informace o programu včetne návodu pro vytvoření multifyzikálního modelu. Plně funkční trial je časově ohraničen na dobu 14 dnů od data vygenerování trialového kódu.
K dispozici je řada řešených příkladů z různých oblastí fyziky, které jsou uloženy v Application Library a přístupné z grafického prostředí COMSOL Multiphysics. Každý příklad obsahuje teoretický rozbor úlohy, analýzu výsledků a instrukce jak model vytvořit krok za krokem.
Nabízíme také 14 denní zkušební verzi COMSOL Server nebo zkušební verzi siťové licence COMSOL Multiphysics. Bližší informace poskytneme na dotaz.
Podmínky pro využití zkušební verze
Trial je možné využívat pouze pro účely seznámení se s možnostmi programového vybavení. To znamená, že není dovoleno využívat trial licence k řešení projektů, diplomových a semestrálních prací a podobným účelům.
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce: