to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
picture
Konference COMSOL Multiphysics 2023
Setkání českých a slovenských uživatelů a příznivců programu COMSOL Multiphysics.
Datum:25.-26.5.2023 (čtvrtek až pátek)
Místo:Hotel Galant, Lednice, Česká republika
Vstupné:ZDARMA
Jazyk:Čeština, Slovenština
Středa (24.5.2023)
17:00 Registrace a blok pro předem domluvené osobní konzultace
18:30 Večeře
20:00 Návštěva Lednicko-valtického areálu
Čtvrtek (25.5.2023)
7:30 Snídaně do 9:30
8:30 Registrace
9:30 Úvodní slovo Petr Byron, HUMUSOFT
9:40 Novinky COMSOL Multiphysics 6.1 Martin Kožíšek, HUMUSOFT
10:00 Not Only Laser Industry: RF, Wave Optics, and Ray Optics Modules Linus Andersson, COMSOL AB
11:00 Přestávka
11:30 Structural-Thermal-Optical-Performance Analysis (STOP) Linus Andersson, COMSOL AB
12:30 Oběd
14:00 Showcase: Nastavení úlohy elektromagnetického ohřevu Matouš Lorenc, HUMUSOFT
15:15 Showcase: Nastavení úlohy chlazení Martin Kožíšek, HUMUSOFT
16:30 Přestávka
17:00 Trasování částic v elektromagnetickém a fluidním poli Tomáš Vrbata, HUMUSOFT
18:00 Koordinační schůzka: výuka COMSOL Multiphysics Martin Kožíšek, HUMUSOFT
18:30 Přestávka
19:00 Odchod na večeři do vinného sklípku
Pátek (26.5.2023)
7:30 Snídaně do 9:30
9:30 Jak funguje skenovací elektronový mikrosksop (SEM) Dušan Nešpor, TESCAN, s.r.o.
9:45 COMSOL v Metacentru aneb spouštění a běh SMP a MPI dávkových úloh v e-INFRA Cyril Fischer, Ústav teoretické aplikované mechaniky AVČR
10:00 Interaction of the laser with the material - modelling of the creation of microlenses Petr Janíček, Univerzita Pardubice
10:15 Uvolňování modelové látky skrz polymerní membránu do biologického prostředí Darya Zhurauliová, Vysoké učení technické v Brně
10:30 CFD simulace proudění vzduchu kolem ostrohranných těles Blanka Ledvinková, Ústav teoretické aplikované mechaniky AVČR
10:45 Přestávka
11:15 Simulace proudění krve velkými cévami Jan Šimkovský, Fakulta strojní ČVUT
11:30 Modelování spinového systému NV centra Josef Souček, The Institute for Materials Research (IMO), Hasselt University
11:45 Talířové pružiny - hystereze tam, kde byste ji nečekali Petr Bartoň, Ústav fyziky plazmatu AVČR
12:00 Numerické simulace proudění krve v anatomicky věrných modelech Ondřej Fišer, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
12:15 První zkušenosti s výpočty propojující COMSOL a geochemický simulátor Milan Hokr, Technická univerzita Liberec
12:30 Oběd
14:00 Poloautomatická segmentace 3D snímků v MATLAB Medical Imaging Toolbox Anna Tocháčková, HUMUSOFT
14:30 LiveLink for MATLAB: Zpracování segmentované geometrie v COMSOL Multiphysics Matouš Lorenc, HUMUSOFT
15:00 Závěr konference