to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Deep learning pro signály a časové řady v prostředí MATLAB
Workshop MATLAB & Simulink
Datum:11.12.2019 (středa), od 16:00 odpoledne
Místo:HUMUSOFT, Praha, Česká republika
Vstupné:ZDARMA
Přednášející:Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT)
Jazyk:Čeština
picture
Workshop Vás seznámí s využitím metody deep learning pro jednorozměrné signály a časové řady v prostředí MATLAB.
Základní úlohou v oblasti deep learning je klasifikace. Pro klasifikaci obrazových dat se využívají konvoluční neuronové sítě (CNN), jejichž přesnost může předčít lidské schopnosti.
Jak ale využít CNN pro klasifikaci jednorozměrných signálů? Pomocí časově-frekvenční transformace signálu – spektrogram nebo wavelet – můžeme pracovat se signálem jako s obrázkem ...
Nabízíme možnost využití vlastního notebooku. Více informací naleznete v přihlášce.
Program
16:00Deep learning v prostředí MATLAB
  • - Co je deep learning a kde se užívá
  • - Deep learning v počítačovém vidění pro klasifikaci obrazu
  • - Konvoluční neuronové sítě (CNN) jako základní nástroj deep learningu
Příprava signálů pro použití s deep learning modely
  • - Transformace 1-D signálů pro použití s CNN
  • - Spektrogram vs. wavelet
17:30Přestávka
17:45Klasifikace signálů pomocí CNN
  • - Využití před-učené sítě pro klasifikační úlohy (transfer learning)
  • - Učení zvolené CNN pro klasifikaci signálů
Speciální neuronové sítě pro sekvenční data
  • - Long Short-Term Memory (LSTM) sítě jako alternativa k CNN
19:00Závěr, diskuze, dotazy, konzultace ...
Workshop je určen pro všechny, kteří se chtějí formou praktických příkladů seznámit s využitím metod deep learning pro signály a časové řady v prostředí MATLAB.
Co je to workshop?
Workshop Vám nabízí možnost seznámit se s výpočetním a simulačním prostředím MATLAB & Simulink formou praktických ukázek. Účastníci si budou moci prezentované příklady za asistence přednášejícího sami vyzkoušet. Během workshopu bude stále místo pro Vaše dotazy.
Samozřejmostí jsou informační materiály pro každého účastníka.
Účast na workshopu je ZDARMA.

© HUMUSOFT 1991 - 2019