Online seminář MATLAB & Simulink, vstupné zdarma:

Modelování a návrh řízení elektrických pohonů, výkonové elektroniky a bateriových systémů

19.3.2024 (úterý), od 13:00 (95 min.), Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT), čeština

Alternativní termín je 20.3.2024 (středa), od 17:00 (95 min.) >>

Zaměření online semináře

Modelování elektrických prvků a návrh řídicích systémů pro elektrické pohony, výkonovou elektroniku a bateriové sestavy v prostředí MATLAB a Simulink

Online seminář Vás seznámí s možnostmi modelování elektrických a elektromechanických prvků (elektrické pohony, výkonová elektronika) a návrhem jejich řídicích systémů. Podíváme se také na možnosti modelování bateriových sestav a vývoj systémů pro jejich správu (BMS). Simulace modelů na systémové úrovni umožní rychlé ověření Vašich nápadů, optimalizaci návrhu nebo testování rizikových scénářů bez nutnosti práce s fyzickým zařízením. V prostředí MATLAB a Simulink využijeme přístup metodou Model-Based Design, která nás provede vývojem systému od tvorby simulačních modelů a řídicích algoritmů až po implementaci na vestavěný hardware

Seminář Vám nabízí neformální virtuální setkání s možností seznámit se s inženýrským nástrojem MATLAB a Simulink formou praktických ukázek.

Jak se připojit

Pro účast na online semináři vyplňte přihlašovací formulář. Obratem obdržíte informace k připojení.

pecd

Program

13:00
Metoda Model-Based Design
 • co je metoda Model-Based Design
 • modelování prvků na základě fyziky vs. modelování založené na datech
 • typické kroky při vývoji software pro elektrický pohonný systém
 • implementace na cílový hardware
13:10
Modelování elektrických pohonů a výkonové elektroniky
 • využití nástrojů pro fyzikální modelování
 • různá úroveň detailu a její vliv na simulaci
13:35
Návrh řídicích systémů pro elektrické pohony a výkonovou elektroniku
 • řízení výkonové elektroniky
 • lineární aproximace modelu výkonové elektroniky metodou Small-Signal Analysis
 • řízení třífázových pohonů: lichoběžníkové vs. vektorové řízení (FOC)
14:00
Modelování bateriových systémů a vývoj BMS
 • fyzikální modelování bateriových sestav
 • grafická aplikace Battery Pack Builder
 • vývoj algoritmů pro Battery Management System (BMS)
14:30
Závěr, diskuze, dotazy

Seminář je určen všem posluchačům, kteří se chtějí formou praktických příkladů seznámit s možnostmi modelování elektrických prvků a návrhem jejich řídicích systémů v prostředí MATLAB a Simulink.

Náplň semináře

Vývoj metodou Model-Based Design je postaven na systematickém využívání simulačních modelů napříč vývojovým procesem. Simulace s virtuálním modelem pohonného systému umožňují rychle získat vhled do chování v reálném světě, provádět virtuální testování různých scénářů a ověřovat funkčnost vestavěného softwaru (embedded sw). Využití modelů pomáhá urychlit posouzení variant, bezpečně studovat mezní případy a zlepšit celkovou kvalitu vyvíjeného systému

Typické kroky při tvorbě modelu elektrického pohonného systému v prostředí MATLAB & Simulink zahrnují modelování elektromotoru (PMSM, BLDC, apod.), modelování výkonové elektroniky (napěťový měnič, střídač), návrh a implementaci vestavěného softwaru (řídicí algoritmy, virtuální senzory), vymezení testovacích scénářů, simulace a analýzy výsledků. Modely komponent mohou mít různou úroveň detailů v závislosti na zadaných požadavcích.

Z hlediska zdroje elektrické energie je možné modelovat bateriové články, navrhovat různé architektury bateriových sestav (battery pack) a vyhodnocovat tepelné a elektrické chování baterií za normálních a poruchových podmínek. Cílem algoritmů BMS (battery management system) je pak zajištění požadovaného výkonu, bezpečného provozu a přijatelné životnosti baterie v různých provozních režimech a za odlišných okolních podmínek.

Závěr vývojového procesu se opírá o generování zdrojového kódu (C/C++, HDL) z navržených algoritmů a jeho integraci do reálného prostředí.

Další zdroje informací

Informace:

Video:

User Stories:

Přihláška

Přihlašovací údaje obdržíte obratem po odeslání formuláře.

Vyplňte Vaše jméno.
Vyplňte Váš email.
Na kterém Vás můžeme zastihnout.
Kdo je Váš zaměstnavatel / kde stujete?
Co je Váš pracovní obor?
Co Vás zajímá?

* Položky je nutné vyplnit.

Odesláním tohoto formuláře nám dáváte souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu potřebném pro vyřízení vašeho dotazu, registrace či žádosti.
Naše Zásady ochrany osobních údajů najdete zde.