to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Automated Driving System ToolboxTM
picture
Návrh, simulace a testování systémů ADAS a systémů autonomního řízení vozidel
Automated Driving System Toolbox poskytuje algoritmy a nástroje pro návrh a testování systémů ADAS a systémů autonomního řízení vozidel. Můžete automatizovat označování naměřených dat „dle reálné situace“ potřebné pro účely testování, generovat umělá senzorická data k různým scénářům řízení, provádět senzorickou fúzi nebo navrhovat a simulovat systémy počítačového vidění.
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019