to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Bioinformatics Toolbox
picture
Čtení, analýza a vizualizace dat z oblasti genomiky a proteomiky
Bioinformatics Toolbox poskytuje algoritmy a grafická uživatelská rozhraní v oblasti sekvenování DNA (Next Generation Sequencing -NGS), microarray analýzy, hmotnostní spektrometrie a genové ontologie. Pomocí nabízených funkcí lze číst data z oblasti genomiky a proteomiky ve standardních formátech (SAM, FASTA, CEL a CDF) a též přistupovat k online databázím, jako NCBI Gene Expression Omnibus a GenBank®. Kromě analýzy dat jsou k dispozici také nástroje pro jejich vizualizaci. Toolbox lze použít při výzkumu léků, v genetickém inženýrství a v jiných oblastech týkajících se genomů a bílkovin.
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019