to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Communications System Toolbox
picture
Návrh a simulace fyzické vrstvy komunikačních systémů a zařízení
Communications System Toolbox poskytuje algoritmy a nástroje pro návrh, simulaci a analýzu komunikačních systémů. Algoritmy jsou ve formě funkcí MATLABu, System objektů a knihoven bloků pro Simulink. Toolbox obsahuje algoritmy pro kódování kanálů, prokládání, modulaci, ekvalizaci, synchronizaci a modelování kanálů. Nástroje umožňují analýzu bit-error-rate, tvorbu diagramů (eye, konstelační) a vizualizaci charakteristik kanálů. Toolbox také obsahuje algoritmy, které umožní modelování komunikačních systémů využívajících techniky OFDM, OFDMA a MIMO. Navržené modely vysílače a přijímače lze propojit s radiovými zařízeními a prověřit Váš návrh testováním „over-the-air“. Algoritmy podporují fixed-point aritmetiku a generování C nebo HDL kódu.
System objekty
System objekty představují objektově orientovanou implementaci algoritmů pro zpracování signálu, zpracování obrazu, počítačové vidění či komunikační systémy.
Na rozdíl od funkcí MATLABu, System objekty automaticky pracují se stavovou informací, indexováním a ukládáním dat do bufferů. To je výhodné zejména pro zpracování souvislého datového toku nebo pro zpracování dat „po částech“, které umožňuje efektivní práci s rozsáhlými daty.
System objekty podporují práci s fixed-point aritmetikou i generování kódu v jazyce C z MATLABu a Simulinku. Do Simulinku lze tyto objekty začlenit pomocí bloku MATLAB function.
System objekty najdeme například v nástrojích DSP System Toolbox, Communications System Toolbox, Phased Array System Toolbox a Computer Vision System Toolbox.
System objekty jsou do jazyka MATLAB plně integrované a uplatní se při interaktivní práci v příkazovém okně, tvorbě jednoduchých skriptů a funkcí i při budování rozsáhlých aplikací.
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019