to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Computer Vision System Toolbox
picture
Návrh a simulace systémů počítačového vidění a zpracování videa
Computer Vision System Toolbox poskytuje algoritmy a nástroje pro návrh a simulaci systémů počítačového vidění a zpracování videa. Toolbox obsahuje algoritmy pro detekci, extrakci a srovnávání příznaků, detekci a sledování objektů, odhad pohybu objektů, zpracování videa a jeho analýzu. V oblasti počítačového vidění ve 3-D nabízí Computer Vision System Toolbox nástroje pro kalibraci kamer, stereoskopické vidění, 3-D rekonstrukci, nebo techniku 3-D point cloud. S nástroji pro strojové učení můžete natrénovat vlastní detektor objektů nebo objekty rozpoznávat.
Algoritmy jsou ve formě funkcí MATLABu, System objektů a knihoven bloků pro Simulink. Mnoho funkcí Computer Vision System Toolboxu podporuje výpočty v aritmetice s pevnou řádovou čárkou (fixed-point) a generování kódu v jazyce C, což lze využít při návrhu embedded zařízení nebo k návrhu metodou real-time rapid-prototyping.
System objekty
System objekty představují objektově orientovanou implementaci algoritmů pro zpracování signálu, zpracování obrazu, počítačové vidění či komunikační systémy.
Na rozdíl od funkcí MATLABu, System objekty automaticky pracují se stavovou informací, indexováním a ukládáním dat do bufferů. To je výhodné zejména pro zpracování souvislého datového toku nebo pro zpracování dat „po částech“, které umožňuje efektivní práci s rozsáhlými daty.
System objekty podporují práci s fixed-point aritmetikou i generování kódu v jazyce C z MATLABu a Simulinku. Do Simulinku lze tyto objekty začlenit pomocí bloku MATLAB function.
System objekty najdeme například v nástrojích DSP System Toolbox, Communications System Toolbox, Phased Array System Toolbox a Computer Vision System Toolbox.
System objekty jsou do jazyka MATLAB plně integrované a uplatní se při interaktivní práci v příkazovém okně, tvorbě jednoduchých skriptů a funkcí i při budování rozsáhlých aplikací.
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019