to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Control System Toolbox
picture
Návrh a analýza řídicích systémů
Control System Toolbox je aplikační knihovna, která rozšiřuje MATLAB o nástroje pro řídicí techniku a teorii systémů. Návrh, systematická analýza a ladění lineárních řídicích systémů mohu být prováděny pomocí příkazů i připravených grafických uživatelských rozhraní.
Systémy mohou být popsány jako přenosové funkce, pomocí stavového prostoru, pomocí pólů a nul nebo jako model frekvenční odezvy. Modely systémů lze spojovat a kombinovat do nejrůznějších řídicích smyček. Vizualizační nástroje umožní vykreslit přechodové a frekvenční charakteristiky či polohu pólu a nul v komplexní rovině a ukázat chování systému v časové i frekvenční oblasti.
Ladění parametrů regulátorů obstarají algoritmy pro nastavení PID regulace, tvarování frekvenčních charakteristik, metoda root locus, LQR/LQG syntéza a další interaktivní či automatizované techniky.
S nástrojem Control System Toolbox můžete snadno analyzovat kritéria jako je doba náběhu, doba ustálení, překmit, bezpečnost v amplitudě a ve fázi a další.
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019