to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Database Toolbox™
picture
Výměna dat s relačními i nerelačními databázemi
Database Toolbox propojuje MATLAB s většinou běžně používaných relačních databází včetně Oracle®, SAS®, MySQL®, Sybase®, Microsoft® SQL Server®, Microsoft® Access® a PostgreSQL®. Database Toolbox podporuje příkazy jazyka SQL a navíc je vybaven grafickým nástrojem Database Explorer, který zpřístupní prakticky jakoukoli ODBC/JDBC kompatibilní databázi i těm uživatelům, kteří SQL neovládají.
Kromě ODBC a JDBC kompatibilních relačních databází podporuje toolbox také NoSQL databáze, včetně Cassandra®, MongoDB® a Neo4j®.
Při práci s velkými daty můžete SQL dotazy rozdělit a přístup k datům paralelizovat (pomocí produktů Parallel Computing Toolbox™ a MATLAB Parallel Server™).

© HUMUSOFT 1991 - 2019