to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Deep Learning Toolbox
picture
Návrh, učení a simulace neuronových sítí, včetně hlubokých
Deep Learning Toolbox poskytuje algoritmy, předem naučené modely a grafická uživatelská rozhraní k tvorbě, učení, vizualizaci a simulaci neuronových sítí (mělkých i hlubokých). Nástroj umožní řešit klasifikační úlohy, regresi, shlukování, redukci dimenzionality, předpovídání časových řad či modelování dynamických a řídicích systémů.
Hluboké neuronové sítě zahrnují konvoluční neuronové sítě (ConvNet, CNN), sítě s topologií orientovaných acyklických grafů (DAG) a autoenkodéry, určené ke klasifikaci obrazu, regresi a extrakci rysů. Pro analýzu časových řad, ať už klasifikaci nebo regresi, jsou v aplikační knihovně k dispozici LSTM hluboké sítě.
Vrstvy sítě s jejich aktivacemi je možné vizualizovat a architektura neuronové sítě je otevřená a modifikovatelná. Proces trénování se dá monitorovat a v případě potřeby zastavit.
Pro malé datové sady lze rychle aplikovat hluboké učení pomocí metody transfer learning. Pro transfer learning je možné využít předem naučené hluboké sítě (například SqueezeNet, Inception-v3, ResNet-101, GoogLeNet a VGG-19) a modely importované z TensorFlow™ Keras nebo Caffe.
Rychlejšího učení s rozsáhlými daty lze dosáhnout využitím Parallel Computing Toolboxu, kdy jsou data a výpočty distribuovány napříč vícejádrovými procesory a GPU na osobním počítači, nebo nasazením výpočtů na cluster či cloud s nástrojem MATLAB Parallel Server.
Podpora otevřeného formátu ONNX pro import i export modelů.
Jako úvod do metod hlubokého učení si vyzkoušejte online kurz zdarma: Deep Learning Onramp.
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
Technical articles, white papers and ebooks
WWW semináře CZ/SK
User Stories and News
Nejbližší plánované akce:
7.12.2021, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB ve výuce přírodních věd
8.12.2021, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB ve výuce přírodních věd
18.1.2022, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB Grader - nástroj pro podporu výuky a testování studentů
19.1.2022, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB Grader - nástroj pro podporu výuky a testování studentů
22.2.2022, od 13:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
23.2.2022, od 17:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
1.3.2022, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB při přípravě publikačních výstupů
2.3.2022, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB při přípravě publikačních výstupů