to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
DSP System Toolbox
picture
Návrh a simulace systémů pro zpracování signálu
DSP System Toolbox poskytuje algoritmy a nástroje pro návrh a simulaci systémů pro zpracování signálu. Algoritmy jsou ve formě funkcí MATLABu, System objektů a knihoven bloků pro Simulink.
Toolbox obsahuje metody pro návrh a analýzu specializovaných FIR a IIR filtry, multirate a adaptivních filtrů. Přináší také možnost zpracování nepřetržitého datového toku a tvorbu algoritmů připravených k nasazení pro práci v reálném čase. Nástroje pro vstup a výstup signálů ze souborů a audio-zařízení, spektrální analyzátory a interaktivní vizualizace umožňují podrobnou analýzu přiváděného signálu.
Algoritmy toolboxu také podporují výpočty v aritmetice s pevnou řádovou čárkou (fixed-point) a generování kódu v jazyce C pro embedded zařízení, včetně optimalizovaných implementací algoritmů pro platformu ARM Cortex. Nástroj také podporuje generování HDL kódu z algoritmů, jako je FFT a IFFT.
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019