to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Econometrics Toolbox
picture
Modelování a analýza finančních a ekonomických systémů pomocí statistických metod
Econometrics Toolbox poskytuje funkce pro modelování ekonomických dat. Umožňuje vybírat a kalibrovat ekonomické modely za účelem simulace chování a předpovídání. K modelování a analýze časových řad lze využít jednorozměrné ARMAX/GARCH kompozitní modely s několika GARCH variantami a vícerozměrnými VARMAX modely. Nástroj také poskytuje popis modelů ve stavovém prostoru a využití Kalmanových filtrů pro odhad parametrů.
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
Technical articles, white papers and ebooks
WWW semináře CZ/SK
User Stories and News
Nejbližší plánované akce:
10.10.2023, od 13:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
11.10.2023, od 17:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích