to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Econometrics Toolbox
picture
Modelování a analýza finančních a ekonomických systémů pomocí statistických metod
Econometrics Toolbox poskytuje funkce pro modelování ekonomických dat. Umožňuje vybírat a kalibrovat ekonomické modely za účelem simulace chování a předpovídání. K modelování a analýze časových řad lze využít jednorozměrné ARMAX/GARCH kompozitní modely s několika GARCH variantami a vícerozměrnými VARMAX modely. Nástroj také poskytuje popis modelů ve stavovém prostoru a využití Kalmanových filtrů pro odhad parametrů.
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019