to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Embedded Coder®
picture
Generování optimalizovaného kódu v jazyce C a C++ pro embedded systémy
Embedded Coder umožňuje automatické generování čitelného, kompaktního a efektivního kódu v jazyce C a C++, který je určen pro nasazení na embedded procesory, prototypové vývojové desky cílových platforem a mikroprocesory používané v hromadné produkci. Embedded Coder přináší rozšiřující možnosti konfigurace nástrojů MATLAB Coder a Simulink Coder a pokročilé optimalizace pro podrobné nastavení funkcí, souborů a dat generovaného kódu. Tyto optimalizace zlepšují efektivitu kódu a usnadňují integraci se stávajícím kódem, datovými typy a parametry nastavení používanými ve výrobě. Do procesu tvorby kódu je možné začlenit i vývojová prostředí cílových platforem sloužící k vytvoření spustitelného programu pro zvolený embedded procesor.
Embedded Coder nabízí vestavěnou podporu softwarových standardů AUTOSAR a ASAP2. Také poskytuje dokumentaci k rozhraní a trasovatelnost kódu nebo automatizovanou verifikaci pro podporu vývoje software dle norem DO-178, IEC 61508 a ISO 26262.
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
Technical articles, white papers and ebooks
WWW semináře CZ/SK
User Stories and News
Nejbližší plánované akce:
10.10.2023, od 13:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
11.10.2023, od 17:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích