to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Fixed-Point Designer
picture
Datové typy, návrh a simulace algoritmů pracujících s výpočty v pevné řádové čárce
Fixed-Point Designer přináší do MATLABu a Simulinku datové typy a aritmetiku s pevnou řádovou čárkou (fixed-point). S nimi lze navrhovat fixed-point algoritmy s použitím syntaxe MATLABu, nebo modelovat fixed-point systémy pro řízení a zpracování signálu v Simulinku. Toho lze využít k simulaci, implementaci a analýze systémů, které s fixed-point daty pracují.
Součástí nástroje jsou i funkce a grafická rozhraní pro automatické nastavení fixed-point datových typů. Nastavení probíhá na základě testovacích dat nebo specifikace rozsahu hodnot vstupních signálů. Můžete testovat stejné algoritmy v double aritmetice i fixed-point aritmetice, porovnávat jejich výsledky a posoudit tak vliv převodu do fixed-point aritmetiky na výsledné chování systému.
Nasazením generátorů kódu v jazyce C (MATLAB Coder, Simulink Coder, Embedded Coder) nebo HDL kódu (HDL Coder) získáte z Vašich algoritmů zdrojový kód ve zvoleném jazyce, který obsahuje pouze výpočty v celočíselné aritmetice. Může tak být použit pro cílové platformy, které neumožní provádět výpočty v pohyblivé řádové čárce, nebo na kterých je takovýto výpočet neefektivní.
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
Technical articles, white papers and ebooks
WWW semináře CZ/SK
User Stories and News
Nejbližší plánované akce:
7.12.2021, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB ve výuce přírodních věd
8.12.2021, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB ve výuce přírodních věd
18.1.2022, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB Grader - nástroj pro podporu výuky a testování studentů
19.1.2022, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB Grader - nástroj pro podporu výuky a testování studentů
22.2.2022, od 13:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
23.2.2022, od 17:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
1.3.2022, od 13:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB při přípravě publikačních výstupů
2.3.2022, od 17:00 (45 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářVyužití systému MATLAB při přípravě publikačních výstupů