to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Fuzzy Logic Toolbox
picture
Návrh a simulace systémů založených na fuzzy logice
Fuzzy Logic Toolbox rozšiřuje výpočetní prostředí MATLABu o nástroje pro návrh systémů na bázi fuzzy logiky. Grafická uživatelská rozhranní usnadňují všechny kroky návrhu inferenčního fuzzy systému. K dispozici jsou funkce pro mnoho obvyklých metod používaných ve fuzzy logice, včetně fuzzy clusteringu nebo adaptivního neurofuzzy učení. Součástí toolboxu je i blok Fuzzy regulátoru pro použití v Simulinku, který umožní modelování a simulaci řídicích systémů s fuzzy logikou.
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019