to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Global Optimization Toolbox
picture
Řešení optimalizačních úloh s několika maximy, několika minimy nebo nehladkými funkcemi
Global Optimization Toolbox rozšiřuje optimalizační možnosti MATLABu a Optimization Toolboxu o nástroje pro hledání globálního řešení úloh, které obsahují několik lokálních maxim nebo minim. Nástroj obsahuje řešiče využívající globální vyhledávání, start z několika výchozích bodů, pattern search, genetické algoritmy a simulované žíhání.
Algoritmy jsou využitelné zejména v úlohách, které jsou obtížně řešitelné tradičními optimalizačními metodami, včetně úloh, které nejsou dobře definovatelné nebo je lze obtížně modelovat matematicky. Jsou použitelné také v případech, kdy jsou počítané funkce nespojité, stochastické nebo mají nejisté či neznámé derivace.
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019