to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
GPU Coder
picture
Generování zdrojového kódu CUDA pro GPU NVIDIA
GPU Coder generuje optimalizovaný zdrojový kód CUDA® z programů a funkcí v jazyce MATLABu. Využití nalezne zejména v oblasti deep learningu, v embedded aplikacích počítačového vidění a v autonomních systémech. Generovaný kód volá optimalizované knihovny NVIDIA CUDA, včetně cuDNN, cuSolver a cuBLAS. Může být integrován do uživatelských projektů ve formě zdrojového kódu, statických knihoven či dynamických knihoven, nebo jej lze využít k prototypování na grafických kartách, jako je NVIDIA Tesla® a NVIDIA Tegra®. Generovaný kód CUDA lze využít též uvnitř MATLABu k urychlení výpočetně náročných částí programů. GPU Coder umožní začlenění stávajícího kódu CUDA do uživatelských algoritmů v MATLABu i do generovaného kódu.
Společné využití nadstaveb GPU Coder a Embedded Coder® umožňuje verifikaci numerického chování generovaného kódu pomocí software-in-the-loop (SIL) testování.
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce: