to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Instrument Control Toolbox
picture
Ovládání a komunikace s měřicími přístroji
Instrument Control Toolbox umožňuje komunikovat s přístroji, jako jsou osciloskopy, generátory funkčních průběhů a dalšími analytickými přístroji přímo z MATLABu. Komunikace probíhá na základě ovladačů zařízení, jako je IVI nebo VXIplug&play, a běžně používaných komunikačních protokolů, jako jsou GPIB, VISA, TCP/IP a UDP. S Instrument Control Toolboxem je možné generovat data v MATLABu a posílat je do přístrojů, nebo načítat data z přístrojů do MATLABu pro analýzu a vizualizaci. tak provádět automatizované testy reálných zřízení nebo budovat testovací systémy založené na standardech LXI, PXI a AXIe.
Pro vzdálenou komunikaci MATLABu s jinými počítači a zařízeními poskytuje toolbox vestavěnou podporu TCP/IP, UDP, I2C, SPI a sériové komunikace přes Bluetooth®.
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:

© HUMUSOFT 1991 - 2019